Vzor výpovede PZP cez Uzavripzp

Chcete mať hotový vzor?Vítame vás v našej rubrike o povinnom zmluvnom poistení. V tomto článku si povieme, čo robiť, ak ste s vaším produktom nespokojný alebo ak ste „nútený“ požiadať o výpoveď PZP. Nútený sme dali do úvodzoviek úmyselne, pretože zrušenie prebieha dobrovoľne, nikto vás donútiť nemôže resp. by nemal. Prinútiť vás môže jedine ak vozidlo, na ktoré sa daná poistka vzťahuje a ktoré už neplní svoju funkciu tak, ako to bolo donedávna. Keďže tento produkt nie je bezplatný a niekedy ani nie lacný, bolo by nezmyselné platiť za niečo, čo nevyužívate. Dôvodov na výpoveď PZP môže byť hneď niekoľko. Vypovedať môžete, pretože:

-vám končí platnosť poistnej zmluvy

Mnoho zákazníkov PZP si myslí, že žiadosť o zrušenie nemusia podávať, ak im poistná doba vozidla končí oficiálne. To je však nesprávne, pretože aj v takomto prípade, že vypísanie a odoslanie žiadosti potrebné. Ak ju nenapíšete, spoločnosť to berie ako váš súhlas na predĺženie zmluvy a do poštovej schránky vám už bude len doručený šek na zaplatenie ďalšieho poistného obdobia. Za predpokladu, že s danou spoločnosťou chcete v spolupráci pokračovať, vám tento fakt môže vyhovovať. V opačnom prípade, to znamená, ak ste si vyhliadli inú spoločnosť, automatické predĺženie zmluvy vám nemusí byť po vôli.

-vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie

Klasický príklad toho, kedy možno požiadať o výpoveď poistnej zmluvy PZP. Vaše vozidlo (pričom nemusí ísť len o automobil, ale aj o motorku, prívesný vozík atď.) nesplňuje nejaké zákonom stanovené podmienky na prevádzku vozidla. Môže ísť o technickú alebo emisnú chybu, ktorá je však opraviteľná. Pokiaľ nemáte prostriedky na okamžité vyriešenie situácie, vozidlo by ste nemali používať, pretože ak vás náhodne zastaví policajná hliadka, hrozia vám vysoké pokuty, a to aj kvôli tomu, že takéto vozidlá odovzdávajú aj poznávaciu značku vozidla. Po oprave všetkých potrebných častí bude vaše vozidlo opäť zaradené do evidencie a vy si môžete požiadať o nové zákonné poistenie. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o vyradení vozidla z evidencie.

-vaše vozidlo bolo zlikvidované

V predchádzajúcom prípade sa problémy vozidla mohli dať dokopy. Ak vozidlu hrozí likvidácia, znamená to, že už ho nie je možné opraviť. Likvidácia nemusí byť nariadená len vyššími orgánmi, ale môže k nej dôjsť aj nešťastím, napr. dopravnou nehodou. Oprava poškodených častí môže vyjsť niekedy drahšie, než kúpa nového vozidla. Po likvidácii resp. zničení už vozidlo nemá možnosť plniť svoju funkciu, a preto je žiadosť o zrušenie PZP plne akceptovaná. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o likvidácii vozidla.

-vaše vozidlo bolo ukradnuté

Krádež vozidla je snáď najnepríjemnejší dôvod na zrušenie PZP. Možno máte vaše vozidlo len veľmi krátko. Chvíľu ste nedávali pozor a bolo fuč. V takejto situácii netreba váhať a ani dúfať, že sa vaše vozidlo do 10 minút nájde. Okamžite kontaktuje políciu a následne poisťovaciu spoločnosť vo veci výpovede poistnej zmluvy. Vysvetlíte im situáciu a potom vám už len ostáva veriť, že vášmu vozidlu nebude nijako ublížené. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o krádeži vozidla.

Aj pri zmene majiteľa je potrebné zrušenie starej zmluvy-vaše vozidlo zmení/zmenilo majiteľa

Súčasnosť so sebou prináša mnoho vozidiel, mnoho noviniek, ale staršie fungujúce autá hneď nelikvidujeme. Ak ste sa rozhodli si obstarať nové vozidlo a vaše súčasné predať alebo darovať, opäť bude potrebné zmluvu vypovedať. Na odhlásenie PZP však budete potrebovať mená buď obdarovaného alebo kupujúceho, pretože ku žiadosti bude potrebné pripojiť zmluvu o predaji alebo darovaciu zmluvu.

-ste našli výhodnejšiu poistku

Poisťovacie spoločnosti už plne akceptujú výpovede PZP z finančných dôvodov majiteľa vozidla, ktorý si vyhliadol výhodnejšiu ponuku. Ceny tohto produktov pre rovnaké vozidlo sa môžu u rôznych poskytovateľov líšiť až v stovkách eur, čo je skutočne nezanedbateľné číslo. Nikto vás nemôže nútiť platiť veľa, ak na to jednoducho nemáte. Preto, ak nájdete výhodnejšiu ponuku (a to môžete zistiť napríklad aj na Uzavripzp.sk), nemusíte si biť hlavu o múr, že ste si neurobili porovnania, ale jednoducho spíšte žiadosť o zrušenie PZP a odošlite ju.

Toto sú samozrejme len najčastejšie dôvody na vypovedanie poistnej zmluvy. Ak máte iný dôvod, pokojne sa obráťte na vašu poisťovaciu spoločnosť, ktorá vám povie, či je daný dôvod skutočným dôvodom na vypovedanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať buď telefonicky, osobne alebo poštou. Najvýhodnejšou metódou je práve písomná žiadosť, ktorú odošlete poštou, prípadne ju zanesiete osobne do pobočky vašej poisťovne, pretože ak si to budete chcieť odkrútiť telefonicky alebo „len“ osobne, nepochodíte tak rýchlo. Všade je potrebné dodať aj písomnú žiadosť. Čo má teda taká žiadosť o zrušenie PZP obsahovať? V prvom rade vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje; adresu poisťovacej spoločnosti, ktorej výpoveď PZP adresujete; predmet vášho listu, napr. Výpoveď poistnej zmluvy č.1234 – to znamená, že nezabudnite uviesť číslo danej zmluvy, aby vašu žiadosť vedela poisťovňa zaradiť; do jadra žiadosti vypíšte dôvod, pre ktorý poistnú zmluvu vypovedáte, ako aj číslo účtu, na ktorý vám majú zaslať zvyšné peniaze z poistného (samozrejme nie v prípade, ak zmluvu ukončujete pre oficiálny zmluvný koniec doby platnosti poistenia); dodajte poďakovanie; miesto a dátum; nakoniec nezabudnite túto žiadosť vlastnoručne podpísať!

Vytlačte si hotové tlačivoVzor výpovede PZP

Pokiaľ vám príde napísanie žiadosti komplikované, vrelo vám odporúčame spísať takúto výpoveď cez Uzavripzp, ktorá obsahuje vzory na rôzne dôvody vypovedania. Stačí, ak si na označený výraz kliknete a potom si už len otvoríte ten vzor, ktorý zodpovedá vášmu dôvodu odhlásenia. Nezabudnite však do neho vypísať všetky vaše údaje, aby pri prehodnocovaní žiadosti nedošlo k nejasnostiam.

Zmluvu vášho vozidla môže vypovedať aj iná osoba, pokiaľ na tento úkon disponuje notársky overeným splnomocnením.

Ak viete, že vaše vozidlo nebudete z rôznych dôvodov (možno aj z niektorých vyššie zmienených) používať, neváhajte a podajte žiadosť o výpoveď PZP, ktorej vzor nájdete aj na stránke Uzavripzp.sk. Neprečerpaná suma z poistného vám bude spätne vrátená na váš účet. Pre viac informácií o výpovedi PZP si otvorte túto stránku na Investopedii.

Zabezpečte si najvýhodnejšie PZP vďaka kalkulačke

Kvalitný výpočet a cena môže byť nižšiaOnline kalkulačka predstavuje pohodlný nástroj, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zistíte najvýhodnejšiu cenu povinného zmluvného poistenia vášho vozidla. Povinnosť uzatvorenia PZP je vďaka tomuto nástroju zbavená byrokracie, keďže vďaka nej sa k výhodnej zákonnej poistke dostanete veľmi jednoducho. Po vyplnení formulára sa Vám zobrazí prehľad ponúk všetkých poisťovní, zoradený od cenovo najvýhodnejšej. Ihneď tak viete zistiť, v ktorej poisťovni získate toto poistenie najlacnejšie. Následne si ho uzatvoríte rýchlo a jednoducho online. Potom stačí už len uhradiť poistné.

V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme, čo všetko ovplyvňuje cenu povinného zmluvného poistenia vozidla, ale taktiež aj na to, aké zľavy či iné výhody ovplyvňujú túto cenu, čo všetko je súčasťou tejto poistky a samozrejme si opíšeme výhody využitia PZP kalkulačky pri hľadaní toho najvýhodnejšieho poistenia.

Cena PZP

Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia väčšina klientov pozerá iba po jeho cene. Nikomu sa nechce príliš investovať do tejto povinnosti, keďže z PZP samotný poistený nedostane ani cent. Z povinne zmluvného poistenia sa v prípade škodovej udalosti hradí škoda, ktorú motorista spôsobí iným. Čiže základným kritériom pri výbere PZP sa najčastejšie stáva práve najlacnejšia cena. No nemali by ste sa riadiť iba týmto faktorom. Poisťovne ponúkajú v súčasnosti k PZP aj pomerne zaujímavé doplnkové služby. K poistke môžete získať aj zľavy na iné poistenia, asistenčné služby, doplnkové služby a pod. Povinnú poistku si teda môžete aj vyskladať podľa seba, aby vám čo najviac vyhovovala. Preto je potrebné, aby ste si pri hľadaní PZP všímali aj bonusy, ktoré vám poisťovňa dokáže ponúknuť. Ušetriť tak môžete napr. na odťahu auta alebo povedzme aj na poistke domu.

Zľavy a bonusy

Poisťovne, často aby prilákali k sebe čo najviac zákazníkov, ponúkajú im rôzne bonusy a zľavy. Tieto ponuky sa líšia od poisťovne ku poisťovni. Vo všeobecnosti môžeme k najčastejším zľavám priradiť vernostnú zľavu. Poskytovatelia poistenia v snahe udržať si svojich zákazníkov, ponúkajú im pri opätovnom uzavretí poistenia zľavu, prípadne nejaké iné výhody, aby zákazník ostal v danej spoločnosti. Zľavu pre vás poisťovateľ môže pripraviť, aj keď sa uňho chcete poistiť prvýkrát, a to preto, aby vás nalákal práve k sebe.

Ďalšie zľavy, ktoré vám ponúkajú poisťovne sú napr. zmluvná zľava, zľava na ďalšie vozidlo v domácnosti, zľava v prípade uzatvorenia zákonného poistenia vozidla prostredníctvom internetu, zvýhodnenie pri ročnej platbe a pod.

Je samozrejmosťou, že výhodnejšiu cenu PZP dostanete, pokiaľ ste jazdili bez nehody. Podľa bezškodového priebehu sa určuje, ako veľmi je vodič rizikový. Od minulého roku sa zaviedla povinnosť prihliadať na bezškodovú minulosť klienta, čiže sa uplatňuje tzv. bonus a malus.

 • Bonus – odmena za bezškodový priebeh v podobe nižšieho poistného
 • Malus – prirážka k poistnému na základe častej škodovosti

Ak sa rozhodnete využiť pri uzatváraní poistky PZP kalkulačku, vedzte, že PZP kalkulačka automaticky vezme do úvahy všetky údaje a teda do výsledkov zapracuje už aj zľavy, ktoré by sa vás mali týkať.

Pripoistenie

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete vybrať aj pripoistenie jedného alebo viacerých rizík. Tie môžu byť v cene PZP, väčšinou však sú za príplatok. Pripoistiť sa môžete napr. proti živelným pohromám, alebo si poistíte čelné sklo, prípadne uzavriete úrazové poistenie. Rozsah krytia týchto pripoistení býva limitovaný, pričom škody sa musia týkať vozidla a jeho premávky. Všetky pripoistenia sú dobrovoľné a je teda len na vás, či ich využijete alebo nie.

 Viete na aké asistenčné služby máte nárok?Asistenčné služby

Aj keď väčšina ľudí pri výbere povinného zmluvného poistenia vozidla prihliada zväčša len na čo najnižšiu cenu, netreba zabúdať, že PZP v sebe zahŕňa aj dodatočné služby. Tieto môžu byť pre vás taktiež veľmi zaujímavé, aj pri ceste do zahraničia. Pri uzatvorení PZP máte v súčasnosti k dispozícii u každého poskytovateľa nejaký balík asistenčných služieb. Tieto sa mierne líšia v závislosti od poskytovateľa, čo sa týka ich rozsahu a taktiež limitu krytia. Vo všeobecnosti základné asistenčné služby poskytujú nasledovné:

 • v prípade poruchy alebo ak ostalo vozidlo po nehode nepojazdné, zabezpečí napr. príchod technika, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, tiež zabezpečí náhradné vozidlo;
 • ubytovanie v prípade nehody, ale aj pri poruche alebo odcudzení vozidla;
 • náklady na spiatočnú cestu po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
 • úschovu nepojazdného vozidla.
 • pomoc pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a pod.

Podľa čoho poisťovňa určuje cenu PZP

Cena povinného zmluvného poistenia vozidla sa odvíja od viacerých faktorov. Všetky tieto sú uvedené vo formulári online PZP kalkulačky. Pri vypĺňaní tohto formulára budete musieť zadať ako údaje o vozidle, tak aj informácie o držiteľovi vozidla. V prvom rade vyplníte mesto, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena býva ovplyvnená aj týmto faktorom, keďže poisťovňa narába s predpokladom, že na frekventovaných cestách väčších miest môže ľahšie prísť k nehode, ako keď jazdíte po miestnych menej nehodových komunikáciách. Cenu PZP samozrejme ovplyvňuje aj účel využitia vozidla, teda či využívate auto len na súkromné účely alebo na komerčné účely. Ďalej do formulára kalkulačky zadáte detailnejšie údaje o vozidle, ako približný počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model auta, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Ďalšie položky tvoria objem motora vášho vozidla v centimetroch kubických a výkon motora v kW.

V ďalšom kroku musíte vyplniť údaje o držiteľovi vozidla. Aj tieto majú samozrejme vplyv na výslednú cenu poistky. Sú nimi informácie o tom, či ste už spôsobili nejakú dopravnú nehodu. Ak áno, tak ako dlho odvtedy jazdí bez nehody. Keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, formulár sa vás bude pýtať aj na to, či máte dieťa do 15 rokov. Ďalšie údaje sa týkajú vašich ostatných poistení a odkedy chcete, aby dané PZP poistenie platilo alebo či vlastníte účet v OTP banke.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že nižšiu cenu PZP dostanete, ak ste skúsený vodič, vlastníte menší automobil s nižším výkonom a objemom a taktiež, ak pochádzate z menšieho mesta. Takýto vodiči bývajú poisťovňami považovaní za menej rizikových ako mladých vodičov s menšími skúsenosťami z veľkých miest.

Výhody online kalkulačky pri hľadaní najlepšieho povinného zmluvného poistenia

Nástroj PZP kalkulačka má viacero výhod. Nespornou výhodou je určite úspora času. Ak by ste si museli osobne zisťovať všetky ponuky jednotlivých poskytovateľov na ich pobočkách, zabralo by vám to určite veľa času. V prípade, ak ste zamestnaný, určite vás zamestnávateľ neuvoľní z práce len kvôli tomu, aby ste si zisťovali ceny PZP. Pobočky poisťovní bývajú totiž otvorené maximálne do 18-tej hodiny, takže po pracovnej dobe by ste stihli navštíviť dve, maximálne tri pobočky za deň. Pokiaľ pochádzate z menšieho mesta, tak ak by ste chceli zistiť naozaj všetky ponuky, museli by ste do niektorých pobočiek cestovať. Takže vo výsledku by ste takto stratili obrovské množstvo času, ktorý by ste mohli využiť aj inak.

PZP kalkulačkou zistíte individuálnu cenuAk chcete ušetriť tento čas, vypočítajte cenu PZP kalkulačkou. Vďaka nej si môžete  zistiť ponuky jednotlivých poisťovacích agentúr z pohodlia vášho domova, v akúkoľvek  hodinu a v akýkoľvek deň, stačí, ak máte prístup na internet. Učiniť tak môžete na stránke uzavripzp.sk. Táto stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami a teda naraz vám vygeneruje výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny všetkých spoločností. Všetky údaje tak máte hneď pred sebou.

Ďalšou výhodou PZP kalkulačky je samozrejme úspora peňazí. Keďže pomocou PZP kalkulačky sa vám naraz zobrazia ponuky viacerých poskytovateľov zákonnej poistky, môžete si z týchto vybrať hneď tú najlacnejšiu, resp. najvýhodnejšiu. Poistenie konkrétneho typu vozidla v rôznych spoločnostiach sa môžu v niektorých prípadoch líšiť až v stovkách eur. Takáto úspora vašich financií už určite stojí za úvahu.

Okrem toho, výpočet ceny pomocou PZP kalkulačky je úplne nezáväzný. Nemusíte ju využívať len v prípade, ak už potrebujete uzavrieť poistenie, ale aj v prípade, ak si chcete ponuky porovnať len zo zvedavosti. Na základe vyplnenia formulára a následného výpočtu poistného vám nevzniká žiadna povinnosť o povinné zmluvné poistenie aj požiadať. Výber vášho povinného zmluvného poistenia je len a len na vás. Ak sa vám žiadna z ponúkaných možností nebude zdať zaujímavá, nemusíte ju vôbec uzavrieť.

Bezproblémové rýchle pôžičky

Rýchle pôžičky môžete mať do niekoľkých minút až hodín na Vašom účtePotrebujete peniaze? Rýchla pôžička je typ pôžičky, ktorý vám určite vyhovie. Peniaze môžete mať na účte už do niekoľkých hodín, dní, maximálne do týždňa. Sú určené širokému okruhu žiadateľov. Môžete si vybrať z rozmanitej ponuky rýchlych pôžičiek. Pre žiadateľov nízkych príjmov sú k dispozícii sú úvery bez dokladovania príjmu. Pre žiadateľov so zápisom v bankovom registri sú tu produkty bez registra. Pre nezamestnaných rôzneho druhu sú ponúkané pôžičky pre nezamestnaných, ale samozrejme ani zamestnaní nie sú zo skupiny žiadateľov vylúčení a môžu požiadať o peniaze pred výplatou. Pýtate sa kde to všetko môžete nájsť? Už nemusíte všetky tieto ponuky hľadať jednotlivo. Rýchla pôžička poskytovateľa Peniazomat spolupracuje so všetkými serióznymi poskytovateľmi, ktorí ponúkajú úvery pre každého a jedného žiadateľa. Ak by ste predsa len našli nejaké zdanlivo lepšie ponuky, vždy si jej poskytovateľa overte na stránke Národnej banky Slovenska. Ak tam bude, môžete byť voči nemu dôverčiví.

Dva typy

Rýchla pôžičky má dva základné typy, ktoré sa delia podľa toho, akú výšku sumy ponúkajú, podľa doby splatnosti, ako aj podľa toho, do akej doby vám môže byť rýchla pôžička na účet doručená.

Prvým typom je rýchla pôžička ihneď. Rýchla pôžička ihneď je bezkonkurenčne najrýchlejšia pôžička na slovenskom trhu, ktorá vám dokáže rýchle peniaze odoslať už do 10 minút od schválenia žiadosti. Sprostredkuje až 500 eur ihneď na účet. Môže sa stať, že doručovacia doba tejto pôžičky bude trošku dlhšia. Závisí to od toho, kedy o pôžičku požiadate, ako aj od toho, akým spôsobom chcete, aby vám rýchle peniaze boli doručené. Najrýchlejšia pôžička je jednoznačne rýchla pôžička na účet. Ak si zvolíte odoslanie peňazí šekom, do 10 minút to určite nebude. Treba počítať aj so 4 dňami. Doba splatnosti takejto pôžičky sa pohybuje od niekoľkých dní až po 3 mesiace, pričom vo všeobecnosti má typ ihneď najjednoduchšie podmienky na získanie. Častokrát stačí mať len vek nad 18 rokov.

Druhým typom je obyčajná rýchla pôžička. V čom je hlavný rozdiel medzi ihneď a rýchlou pôžičkou? Druha menovaná vám dokáže poskytnúť až 6 000 eur a to do týždňa. Rovnako je jednanie poskytovateľov skutočne okamžité, ale v niektorých prípadoch si vyžaduje viac preverovania kvôli výške sumy. Môžete byť požiadaní o dokladovanie príjmu, prípadne sa môže stať, že sa bude kontrolovať register. Splatnosť tejto pôžičky môže byť aj 84 mesiacov. Ale môžete si sami vybrať dátum splatnosti, vôbec to nemusí byť to splatné maximum. Okrem iného takúto dobu splatnosti ani všetci poskytovatelia neposkytujú.

Obidva typy majú spoločné to, že majú zvýšenú úrokovú sadzbu. Pohybuje sa okolo 20-25%, ale rýchla pôžička ihneď má špeciálnu akciu pre tých, ktorí o pôžičku žiadajú prvýkrát. Spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat pre nich poskytujú nulový úrok!

Štyri spôsoby získania Vám dávajú voľnosťŠtyri spôsoby získania

Môžete požiadať štyrmi spôsobmi:

 1. online

Žiadosti online patria jednoznačne k najrýchlejšiemu spôsobu získania pôžičky. Pretože žiadosť môžete mať vypísanú už do 5 minút a aj odpoveď sa vám sprostredkovatelia snažia odoslať okamžite. Okrem toho nemusíte nikam chodiť, všetko si vybavíte z pohodlia domova aj o polnoci.

Je to veľmi zaujímavá téma a ak by ste chceli dozvedieť viac informácii, kliknite si na tento odkaz.

 1. cez sms

Rýchle pôžičky cez sms sú pôžičky dostupné cez mobilný telefón. Niektorí sprostredkovatelia žiadajú registráciu vopred prostredníctvom internetu. Majú tú nevýhodu, že majú v porovnaní s inými rýchlymi pôžičkami vyššie poplatky za sprostredkovanie pôžičky a rovnako ich jednanie nie je až také promptné.

 1. cez telefón

Opäť výborný spôsob získania pôžičky. Nemusí byť každému po vôli telefonicky vybavovať pôžičku, kde sa vás môžu opýtať na otázky rôzneho typu. Každopádne telefonát bude potrebný aj v prípade iných spôsob žiadosti o pôžičku, ale budú to hlavne pracovníci tej spoločnosti, ktorú ste sa rozhodli požiadať o pôžičku. Predmetom telefonátu je vaše potvrdenie o žiadosti financovania.

 1. osobné stretnutie

Osobné stretnutie je možné hlavne v bankových spoločnostiach, lenže z nich musíme vylúčiť rýchle pôžičky bez dokladovania príjmu, ako aj bez registra. Posledné dva typy sú možné hlavne u nebankových spoločností, ktoré poväčšine pobočky nemajú. Avšak niektorí umožňujú stretnutie s pracovníkmi na ľubovoľnom mieste, kde sa môžete informovať o jednotlivých ponukách spoločnosti, prípadne podmienkach, spôsobu splácanie, výšky splátok atď.

Prečítajte si o výhodách pôžičiek, ktoré sú rýchleMajú viaceré výhody

Medzi výhody rýchlych pôžičiek patrí hlavne to, že väčšinu z nich môžete prostredníctvom nebankových poskytovateľov získať bez dokladovania príjmu, bez registra, dostupné sú pre nezamestnaných ako aj zamestnaným pred výplatou.

Bez dokladovania príjmu

Bez dokladovania príjmu sú vynikajúcou správou pre tých žiadateľov, ktorých príjmy sú veľmi nízke a vedia, že u bankových poskytovateľov by veľmi nepochodili.

Bez registra

Bez registra sú výbornou voľbou pre tých, ktorých banková minulosť nie je práve najčistejšia. Opäť, tento typ rýchlych pôžičiek je poskytovaný primárne nebankovými subjektmi, ktorých nezaujíma, či ste mali pri vašich predošlých pôžičkových skúsenostiach, problémy so splácaním alebo nie.

Pe nezamestnaných

Pre nezamestnaných sú poskytované výhradne nebankovými spoločnosťami. Okrem toho sú tieto rýchle pôžičky dostupné aj pre dôchodcov, študentov či ženy na materskej. Žiadosti pre nezamestnaných sú obmedzené, a to na 500 eur.

Pred výplatou

Pred výplatou poskytujú aj bankové aj nebankové spoločnosti. Ako zamestnaní môžete žiadať aj o vyššie čiastky, no pri vyšších žiadaných čiastkach treba počítať s dokladovaním príjmu.

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú top!

Pôžička bez dokladovania príjmu je v súčasnosti možná bez množstva vybavovania.Jedno slovenské príslovie hovorí: „sto ľudí, sto chutí“. A tak je to aj s pôžičkami. Nie každý, kto potrebuje peniaze, si totižto môže požiadať o pôžičku, ktorá má náročné podmienky na získanie. Preto napríklad, ak máte nízky príjem a viete, že pôžička by vám s jeho dokladovaním nebola schválená, určite vás budú zaujímať pôžičky bez dokladovania príjmu.

Kde ich možno vyhľadať?

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú poskytované spoločnosťami Ferratum, Pôžičkomat alebo XS pôžičkou. Môžete sa s nimi stretnúť aj pri iných spoločnostiach, ale tieto patria medzi serióznejších poskytovateľov a dokonca s nimi všetkými spolupracuje Peniazomat. Pôžička bez dokladovania príjmu cez Peniazomat.sk je veľmi výhodná voľba. Pretože keďže kolaboruje s viacerými spoločnosťami, môžete na jeho stránke nájsť presné porovnania jednotlivých spoločností a na základe vášho uváženia stačí o ne požiadať jediným klikom!

Pôžičky bez dokladovania príjmu sú primárne nebankovou záležitosťou, keďže všetky bankové spoločnosti si kladú za jednu z hlavných podmienok práve dokazovanie príjmu. Preto sú vysoko vyhľadávané. Okrem toho, že pri nich nemusíte dokazovať príjem, majú aj iné zjednodušené podmienky, ktoré ale môžu byť v nesúlade s výškou úrokovej sadzby, ktorá sa často pohybuje okolo 23%.

Podľa rýchlosti doručenia

Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu môžeme rozdeliť podľa toho, ako rýchlo vám budú doručené. Rozlišujeme ich na typ ihneď, ktorých kvalitou je, že vám môžu byť doručené na účet už 10 minút po schválení žiadosti. Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu vám poskytne vyššiu čiastku, ale treba na ňu čakať trošku dlhšie. Povedzme si ale o týchto dvoch typoch niečo viac. Najjednoduchšie získateľné sú však práve tie ihneď. Rýchla môže mať iné náročnejšie podmienky.

V mnohých prípadoch je čas rozhodujúci, preto si vyberte takú pôžičku, ktorú dostanete ihneďPôžičky bez dokladovania príjmu ihneď

Dokážu Vám sprostredkovať od 25 až do 500 eur! Táto suma je úžasná, ak si predstavíte, že skutočne nemusíte dokladovať príjem. Spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď sú Ferratum, Pôžičkomat a XS pôžička. Všetky ich nájdete na stránke Peniazomat.sk. Splatnosť tejto pôžičky cez Ferratum a Pôžičkomat je max do 31 dní. S XS pôžičkou splácate 3 mesiace a nemáte si možnosť vybrať kratšiu dobu splatnosti. Úroková sadzba sa pohybuje okolo 20-25%, no s Ferratum a Pôžičkomatom sa môžete úroku úplne vyhnúť v prípade, že u nich o pôžičky žiadate prvýkrát. Niektoré z týchto pôžičiek sú dostupné aj pre nezamestnaných, ale Ferratum z tohto zoznamu vynechajte. Hoci ani pri Ferratum nemusíte dokladovať príjem, s nezamestnanými zmluvy neuzatvárajú. Peniaze môžu byť na vašom účte už do 10 minút od schválenia, ktoré trvá maximálne niekoľko hodín. Čo sa týka iného spôsobu doručenia peňazí, počítajte so 4 dňami odo dňa schválenia pôžičky.

Rýchla pôžička bez dokladovania príjmu

Tento typ síce ponúka vyššie čiastky, niekedy aj do 6 000 eur, ale musíte počítať s inými podmienkami (možno aj so založením nehnuteľnosti), ako aj s dlhšou dobou overovania žiadosti a jej následného vyhodnotenia.

Je na vás sa rozhodnúť, ktorú si vezmete. Ak ste nezamestnaný alebo ak potrebujete peniaze skutočne rýchlo, najjednoduchšou a najprijateľnejšou možnosťou pre vás budú práve pôžičky bez dokladovania príjmu ihneď, ktoré vám okrem iného ponúkajú aj bezúročné pôžičky, čo sa vám, ak máte nízky príjem, môže jednoznačne hodiť. Ak natrafíte na iné spoločnosti, ktoré sme v článku nezmienili, preverujte si ich na zozname Národnej banky Slovenska.

Presné podmienky sú pri takejto pôžičky dôležité, preštudujte si ichŠpeciálne požiadavky

V niektorých prípadoch sa môže stať, že potrebujete ešte nenáročnejšiu pôžičku, než je „len“ pôžička bez dokladovania príjmu. Čo sa vám v takom prípade ponúka? V prvom rade sú vám k dispozícii pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou a v druhom rade bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou. Obe tieto pôžičky sú na 100% aktuálne pri pôžičke do 500 eur (teda pri type ihneď).

Aj bez ručenia nehnuteľnosťou

Kto najčastejšie vyhľadáva pôžičky bez dokladovania príjmu a bez ručenia nehnuteľnosťou? Sú to hlavne takí ľudia, ktorí vedia, že nechcú o nič prísť, hlavne nie o strechu nad hlavou. Vedia, že majú nízky plat, ale radšej si pôžičku nezoberú, ako by mali ohroziť svoju rodinu, prípadne svoje bydlisko.

A aj bez registra

Pôžičky bez dokladovania príjmu a bez registra sú hlavnou prioritou tých žiadateľov, ktorí si už niekedy pôžičku zobrali (nemuselo ísť presne o takýto úver), ale mali problémy s jej splácaním, to znamená, že napríklad nesplácali včas, čo zapríčinilo, že sa ocitli na zozname neplatičov. Ak by požiadali bankové spoločnosti, tie ich odmietnu z oboch dôvodov naraz. Jedine nebankové firmy vás nebudú súdiť za to, čo sa vám kedysi stalo.

Podľa spôsobu požiadania

Požiadať môžete aj pomocou sms žiadosti, pomocou telefonickej žiadosti, ale najrozšírenejšia je však online spôsob.

Z Vášho domu a online

Pôžička bez dokladovania príjmu online patrí k najrozšírenejšiemu a najjednoduchšiemu spôsobu požiadania preto, lebo je bezplatný a rýchly. Okrem iného zachováva vašu anonymitu. Jedine, čo urobíte je, že vypíšete žiadosť na internete (max 5 min) a odošlete ju. Chvíľku počkáte a máte odpoveď. Nezabudnite, že žiadosťou online sa nič nepokazí a môžete ju získať skutočne veľmi rýchlo a ľahko!

Táto finančná téma je podrobne rozpísaná aj tu. Ak by ste sa o nej chceli dozvedieť niečo viac, neváhajte si kliknúť na predchádzajúci vyznačený odkaz.

Máte strach z nebankovej pôžičky? Už sa nemusíte obávať.

Počuli ste o nebankových pôžičkách, no máte strach? Prečítajte si o nich všetko potrebnéNebanková pôžička býva až veľmi často spojená s negatívnym podtónom. Väčšina ľudí, ktorá sa dostala do finančných problémov sa s obavami obracia na nebankových poskytovateľov pôžičiek, ktorí majú povesť takmer úžerníckych firiem. Klienti týchto spoločností sa delia na dve hlavné skupiny. Prvou skupinou sú spokojní zákazníci, ktorí požiadali o pôžičku, splatili ju včas a vyriešili si starosti s peniazmi. Druhou skupinou sú ľudia s negatívnymi skúsenosťami. Tí požiadali o pôžičku, no kvôli nevýhodným podmienkami alebo zle odhadnutým možnostiam splácania sa dostali do väčších dlhov a majú kvôli nebankovým spoločnostiam problém s exekútorom. Nebudeme vám tvrdiť, že tieto spoločnosti sú v tom celkom nevinne, ale na druhej strane vám chceme ukázať tie pozitívnejšie stránky nebankových pôžičiek. Je to hlavne z toho dôvodu, aby ste vedeli s čím môžete rátať, pokiaľ si budete musieť nevyhnutne požičať peniaze a banka vám odmietne poskytnúť úver. Pravdepodobnosť toho je vyššia ako si myslíte, pretože bankové kritériá na žiadateľa sú veľmi prísne a ich peniaze nedostane každý. V nasledujúcich riadkoch vám najprv predstavíme legislatívne opatrenia na ochranu spotrebiteľa a potom sa spoločne pozrieme na rôzne druhy pôžičiek, aby ste získali aspoň základný prehľad v ponuke týchto finančných produktov.

NBS je čoraz prísnejšia pri posudzovaní nebankových spoločnostíNebankové pôžičky dostali prísnejšie pravidlá

Nová legislatíva pre nebankové pôžičky vstúpila do platnosti len pred niekoľkými mesiacmi, presnejšie 1. septembra 2015. Hlavným obsahom tohto zákona je sprísnenie pravidiel pre fungovanie nebankových spoločností a zároveň zvýšenie kontroly Národnej banky Slovenska nad poskytovaním nebankových služieb. Týka sa to hlavne tých subjektov, ktoré poskytovali úvery za nejasných alebo pre klienta nevýhodných podmienok. Z médií je známa hlavne povinnosť mať pridelenú licenciu od NBS. My si však okrem tejto zmeny spomenieme aj niektoré ďalšie, ktoré by mohli mať vplyv na vašu budúcu pôžičku od nebankovky.

 1. Licencia od NBS na poskytovanie nebankových spotrebiteľských úverov

Nebanková spoločnosť mohla požiadať o pridelenie licencie, ale na jej získanie musela splniť nasledujúce kritériá:

 • minimálne 500 000 € imanie jednotlivca alebo spoločnosti: poskytovateľ nebankových služieb musí mať dostatočnú rezervu na to, aby sa v prípade nesplácania dlžníkov sám nedostal do dlhov
 • legitímny pôvod majetku: poskytovateľ musí preukázať pôvod firemného kapitálu. Tento nesmie byť nadobudnutý nezákonným spôsobom.
 • bezúhonnosť a spôsobilosť: poskytovateľ nesmie mať záznam v registri trestov (ani problém s poskytovaním neférových úverov) a musí byť odborne spôsobilý viesť nebankovú spoločnosť (minimálne 5 ročná prax v úverovej oblasti, pre vysokoškolsky vzdelaných žiadateľov stačí 3 ročná prax).

Národná banka Slovenska doteraz udelila licenciu 20 spoločnostiam.

 1. Preverovanie bonity klientov

V súčasnosti sú medzi žiadateľmi veľmi obľúbené peniazomat nebankové pôžičky bez potvrdenia o príjme, či bez registra. Nad ich ďalším fungovaním však visí veľký otáznik, pretože ďalšou z nových povinností je povinné preverovanie bonity klientov. To znamená, že nebankovka bude musieť vopred poznať stav príjmu žiadateľa. Podľa tejto legislatívy musí dlžníkovi po uhradení splátok ostať suma minimálne vo výške životného minima. Často totiž dochádzalo k situáciám, keď žiadateľ pôžičku nemusel preukázať výšku príjmu a potom mal problém so splácaním úveru. Z toho vyplýva, že daná spoločnosť nebude môcť poskytnúť úver žiadateľovi, ktorý nemá žiadny preukázateľný príjem. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí firme dokonca odobratie licencie. Okrem preverovania bonity klientov bude povinné aj preverovanie žiadateľov v registri dlžníkov. Slúži to hlavne na overenie platobnej disciplíny žiadateľ a taktiež na zistenie ďalších záväzkov, ktoré musí dlžník splácať.

 1. (Ne)platnosť úverových zmlúv

Najdôležitejším dokumentom, nielen pri nebankových pôžičkách, je úverová zmluva, ktorú podpisuje dlžník s veriteľom. Hlavne nepoctivé nebankovky dávali žiadateľom podpisovať neúplné zmluvy alebo v nich boli uvedené celkom iné podmienky, o akých bol klient predtým informovaný. Následkom toho mohol dlžník splácať vyššiu sumu pôžičky, platiť nezmyselné poplatky za vedenie pôžičky alebo úroky z omeškania sa rovnali takmer úžere. Aby sa predchádzalo takýmto situáciám, bude môcť dlžník kedykoľvek napadnúť podpísanú zmluvu, ak podmienky uvedené v zmluve nekorešpondujú s tými reálnymi alebo ak ho tieto podmienky výrazne znevýhodňujú. V prípade, ak súd zistí nedostatočné uvedenie informácií alebo ich dodatočnú manipuláciu, môže vyhlásiť zmluvu za neplatnú.

 1. Na účet, už nie v hotovosti

Doteraz ste mohli dostať peniaze na ruku hneď po podpise zmluvy, podľa nových pravidiel to už však nebude možné. Schválené nebankové úvery budú posielané priamo na účet žiadateľa. S bezhotovostným prevodom je spojené isté zdržanie, ale väčšina nebankových spoločností má účty vo viacerých bankách a tým sa posielanie pôžičky do istej miery urýchľuje. Problém môžu mať ľudia, ktorí nedisponujú účtom v banke.

 1. Presne stanovený úrokový strop

Úrokový strop určuje maximálnu celkovú odplatu za pôžičku, čiže aký veľký bude celkový súhrn nákladov určených na splatenie pôžičky. V minulosti nebola jeho výška presne určená a riadila sa hlavne podľa úrokovej sadzby za poskytnutú nebankovú pôžičku. Nepoctivé nebankovky to jednoducho obchádzali tým, že síce ponúkali nižší úrok, ale ďalšie peniaze si účtovali za rôzne poplatky. Po novom sa bude hodnota úrokového stropu rovnať maximálne dvojnásobku priemernej RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) za uplynulý rok. Tieto hodnoty sa stále menia a ich aktuálnu výšku môžete nájsť na stránke ministerstva financií. Zmena úrokového stropu sa dotkne hlavne nebankových pôžičiek ihneď, pri ktorých je suma do 100 € a doba splatnosti do 3 mesiacov. Doteraz v nich RPMN nezohrávala dôležitú úlohu, podľa novely zákona maximálna výška RPMN pri tomto type bude maximálne 30 %.

 1. Dôkladnejšia ochrana spotrebiteľa

Okrem spomenutých noviniek táto zmena prináša ďalšie prvky na lepšiu ochranu spotrebiteľa pred veriteľmi. Ak mal doteraz spotrebiteľ legitímne problémy s nebankovou spoločnosťou, mohol podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Odteraz jej úlohu preberá Odbor ochrany finančných spotrebiteľov NBS a v prípade potreby sa dlžník môže obrátiť na túto inštitúciu. Podnety môže podať osobne, poštou alebo aj elektronicky na tejto adrese. Ďalšou novinkou sú aj pravidlá komunikácie medzi veriteľom a dlžníkom v prípade omeškania platieb. Nebanková spoločnosť, resp. firma poverená vymáhaním nesmie:

 • telefonovať dlžníkovi počas pracovných dní po 18:00 hodine
 • telefonovať dlžníkovi cez víkend a sviatkov pracovného pokoja
 • navštevovať dlžníka na pracovisku ani v mieste bydliska

Z predchádzajúcich riadkov je jasné, že ochrana spotrebiteľa pri nebankových pôžičkách po uvedení tejto novely do praxe je opäť na vyššej úrovni. Budeme radi, ak vám náš článok pomohol zmenšiť obavy z nebankových spoločností. V prípade, že sa nachádzate v situácii, keď si potrebujete požičať, prinášame krátky prehľad portfólia nebankových pôžičiek.

Získajte stručný prehľad o jednotlivých nebankových pôžičkáchStručný prehľad

Ponuku nebankových spoločností môžeme rozdeliť na tieto všeobecné kategórie:

 • klasická pôžička

Suma pôžičky sa pohybuje od 3 000 € až do 100 000 € (pri ručení nehnuteľnosťou). Dĺžka splácania je v trvaní od 6 mesiacov až po 30 rokov. Výška úroku od 10 %. Tento typ sa parametrami najviac podobá tradičným bankovým úverom.

 • bez registra

Je otázkou, ako bude fungovať tento typ pri nových pravidlách. Predstavujeme vám ju z dôvodu, že mnohé overené firmy ju majú v ponuke. Pôžičku bez registra vám nebankovka poskytne, aj keď figurujete v úverovom registri dlžníkov. Výška požičanej sumy je len do 350 € a doba splatnosti len 31 dní.

Platí to, čo pri pôžičke bez registra ohľadom nových pravidiel poskytovania nebankových pôžičiek. Suma sa pohybuje do 350 €, ktoré musíte splatiť do jedného mesiaca. Pri týchto úveroch je potrebné rátať s vyššou úrokovou sadzbou ako pri klasickom type.

 • ihneď

Najrýchlejší typ, peniaze môžete mať na účte už do 10 minút od požiadania. Je bez registra a bez potvrdenia o príjme. Opäť je to len menšia finančná výpomoc, so sumou do 350 € a dobou splatnosti 31 dní.

O nebankovú pôžičku môžete požiadať jedným z nasledovných spôsobov:

 • cez telefón
 • online
 • sms
 • osobne na pobočke alebo na stretnutí s obchodným zástupcom

Pôžičky – akú si zvoliť?

Pôžička je niečo, bez čoho sa väčšina ľudí nezaobídeAk uvažujete o tom, že by ste si chceli vziať nejakú pôžičku, v tomto článku vám predstavíme, o aké druhy môžete požiadať. V prvom rade platí, že ak budete počuť o poskytovateľovi úverov, je to to isté ako poskytovateľ pôžičky. V rámci tejto problematiky by ste si mali zapamätať pojmy ako veriteľ – poskytovateľ, dlžník – čerpateľ, doba splatnosti – doba, počas ktorej musí byť požičaná suma splatená, úrok – percento uvedené pri úvere, ktoré naznačuje koľko eur preplatíte pri jeho splatení. Chceli by sme ešte dodať, že každá a jedna pôžička je dostupná aj na stránke Peniazomat.sk, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na označený odkaz.

Vo všeobecnosti ich rozdeľujeme podľa toho, akú dlhú dobu splatnosti majú. Hovoríme o krátkodobých a dlhodobých. Delíme ich aj podľa toho, kým vám sú poskytnuté – nebankové alebo bankové. O bankových a nebankových poskytovateľoch si povieme pri každom type úveru. Prejdime teda k všeobecnému deleniu.

Dlhodobý typ

Dlhodobé pôžičky sú také, ktorých doba splácania trvá aj niekoľko desiatky rokov. Môžete si zvoliť dlhodobé nebankové alebo dlhodobé bankové. Doba splatnosti je ovplyvnená hlavne sumou, ktorá presahuje (niekedy aj niekoľko násobne) aj 100 000 eur.

Samozrejme takéto úvery majú náročné podmienky na žiadateľa a pritom nezáleží na tom, či si zvolíte bankové alebo nebankové pôžičky. Ale je možné, že práve tie nebankové budú mať prijateľnejšie podmienky. Pri takýchto vyšších sumách musí každý počítať s dokladovaním príjmu, so založením niečoho (nemusí to byť konkrétne vaša nehnuteľnosť), či s nazeraním do registra dlžníkov.

Dlhodobé pôžičky majú v porovnaní s inými typmi nižšie úrokové sadzby. Nebankové ich môžu mať o niečo navýšené, ale to je len v prípade, že ponúkajú lepšie podmienky na získanie takejto vyššej sumy. Na druhej strane existujú také nebankové firmy, ktoré poskytujú lepšie úrokové sadzby, než tie bankové. O čo ale konkrétne úroku ide? Úrok je číslo v percentách, ktoré predstavuje zisk poskytovateľa resp. to, čo zaplatíte mesačne navyše. V súvislosti s dlhodobými úvermi si je nevyhnutné všímať aj RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ktoré je takisto vyjadrené v percentách, ale býva o niečo vyššie než úroková miera, pretože zahŕňa aj iné poplatky s danou pôžičkou spojené. U niektorých spoločností dokonca presahuje aj niekoľkonásobok úrokovej miery, čo môže byť v konečnom dôsledku oveľa nevýhodnejšie, ako úver s vyššou úrokovou sadzbou, ktorého RPMN sa približuje práve číslu tejto sadzby.

K dlhodobým zaraďujeme aj refinancovanie úveru. Danou tématikou sa bližšie zaoberá aj článok na Wikipedii.

Refinancovaním sa môžete dostať k výhodnejšiemu úveruRefinancovanie úveru

Refinancovanie úveru je typ dlhodobej pôžičky, ktorý je špeciálne vytvorených pre takých žiadateľov, ktorí sú dlžníkmi viacerých pôžičiek. Refinancovanie úveru umožňuje spojiť všetky vaše dlžoby do jednej. Funguje to tak, že sprostredkovateľ refinancovania úveru vyplatí všetky vaše súčasné úvery a to znamená, že už budete dlžný len tomu jednému veriteľovi. Ľudia využívajú refinancovanie úveru, pretože väčšinou navrhuje lepšie podmienky (v rámci nich lepší úrok, lepšie splátky…). Samozrejme nie každé refinancovanie úveru môže byť výhodné, a preto si vždy vopred zvážte, či sa neukrátite o viac eur s refinancovaním úveru, ako so splácaním každého a jedného úveru zvlášť.

Krátkodobé

Krátkodobé pôžičky sú taký typ, ktorý má kratšiu dobu splatnosti. Väčšinou je to niekoľko dní, prípadne niekoľko mesiacov. V rámci krátkodobých rozlišujeme rýchle a ihneď. Povedzme si teda niečo ku každému typu.

Rýchle

Rýchle pôžičky sú, ktoré vám môžu byť od schválenia doručené do týždňa. Väčšinou ide o nebankové firmy, ale v poslednej dobe badáme aktivitu aj u bankových sprostredkovateľov, ktoré budú mať samozrejme náročnejšie podmienky. U obidvoch poskytovateľov treba počítať so zvýšeným úrokom (od 20-30%). Majú kratšiu dobu splatnosti než dlhodobé. Pohybuje sa od niekoľkých dní, až po 84 mesiacov. Dokážu vám rýchlo sprostredkovať do 6 000 eur. Bankové rýchle úvery však poskytnú rýchlo o čosi menšie čiastky.

Existujú aj také typy pôžičiek, ktoré dostanete v rekordne krátkom čase na účetIhneď na účte

„Ihneď“ je typ takých pôžičiek, ktoré vám dokážu peniaze odoslať už do 10 minút od schválenia žiadosti. Zaraďujú sa výhradne medzi nebankové úvery. Do 10 minút vám sprostredkujú až 350 eur a to všetko bez náročných podmienok. Úroková sadzba typu ihneď je opäť vyššia, pohybuje sa okolo 23%, ale úspešne sa jej môžete vyhnúť, ak žiadate po prvýkrát u sprostredkovateľov Ferratum alebo Pôžičkomat. Táto ponuka má jedno obmedzenie, a to je, že si bezúročne môžete požičať do 150 eur. Čo sa týka doby splatnosti, tak tá sa pohybuje od 5 do 30 dní.

V rámci krátkodobých sú vám dostupné aj bez registra, bez dokladovania príjmu, pre nezamestnaných, či bezúčelové pôžičky. Mnohokrát sú všetky tieto typy dostupné naraz a to pri type ihneď, ktoré sú dostupné aj pre dôchodcov, študentov či ženy na materskej.

Úverová kalkulačka

Úverová kalkulačka je nástroj, ktorý vám pomôže vypočítať, či sa vám vami vybraná pôžička vyplatí. Úverová kalkulačka obsahuje údaje ako úrok, RPMN, výška požičanej sumy, doba splatnosti, výška mesačnej splátky a výsledná splatená suma.

Rzdeľujeme ich aj podľa toho, akým spôsobom o nich požiadate: sms, online, cez telefón alebo využite osobné stretnutie.

Sms žiadosť

Sms pôžička je taká, ktorá je prístupná vďaka mobilným telefónom. Potrebné je si zistiť sprostredkovateľov, číslo, na ktoré treba sms žiadosť odoslať, ako aj správnu formu sms žiadosti. Dokáže žiadateľom sprostredkovať až 500 eur do 4-7 dní, ale väčšinou majú náročnejšie podmienky než tzv. úvery ihneď. Napríklad budú určite nazerať do registra dlžníkov. Je sprostredkovaná výhradne nebankovými subjektmi.

Online z domova

Je bezkonkurenčne najrýchlejšia z neosobných spôsobov žiadosti. Žiadosť je vypísaná veľmi rýchlo, ako aj odpoveď od sprostredkovateľa sa snaží byť žiadateľovi odoslaná takisto rýchlo. Je to spôsob, akým môžete požiadať o bankové, ale aj nebankové pôžičky. Dokonca zachováva vašu anonymitu.

Pôžička cez telefón je jednou z možných alternatív.Cez telefón

Pôžička cez telefón patrí tiež k rýchle vybaveným úverom, ale k celkovej sume musíte prirátať aj cenu za hovor. Priamo cez telefón sa môžete pracovníka opýtať na všetko, čo vás zaujíma.

Osobné stretnutie

Osobné stretnutie sa využíva hlavne pri tých spoločnostiach, ktoré majú svoje pobočky, teda pri tých bankových. V súčasnosti sa rozširuje pôsobnosť nebankových spoločností, a tak sa už môžete stretnúť aj s niektorými nebankovými, ktoré majú svoju vlastnú pobočku.

Pri výbere si dobre preskúmajte, od koho si chcete požičať. Toho, komu môžete veriť si môžete ľahko overiť na webovej stránke Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam len tých spoločností, ktoré dostali licenciu na sprostredkovanie pôžičky. Tie spoločnosti, ktoré sa na zozname nenachádzajú, pravdepodobne nebudú až také dôveryhodné.