Kategórie
poistenie

Povinné zmluvné poistenie – výpoveď

Chcete mať hotový vzor?Vítame vás v našej rubrike o povinnom zmluvnom poistení. V tomto článku si povieme, čo robiť, ak ste s vaším produktom nespokojný alebo ak ste „nútený“ požiadať o výpoveď PZP. Nútený sme dali do úvodzoviek úmyselne, pretože zrušenie prebieha dobrovoľne, nikto vás donútiť nemôže resp. by nemal. Prinútiť vás môže jedine ak vozidlo, na ktoré sa daná poistka vzťahuje a ktoré už neplní svoju funkciu tak, ako to bolo donedávna. Keďže tento produkt nie je bezplatný a niekedy ani nie lacný, bolo by nezmyselné platiť za niečo, čo nevyužívate. Prečo podať výpoveď PZP cez Insuro a aké sú na to dôvody? Online žiadosti na stiahnutie ponúka zadarmo. Taktiež máte možnosť nezáväznej ponuky na nové PZP. Vypovedať môžete, pretože:

Končí vám platnosť PZP

Mnoho zákazníkov PZP si myslí, že žiadosť o zrušenie nemusia podávať, ak im poistná doba vozidla končí oficiálne. To je však nesprávne, pretože aj v takomto prípade, že vypísanie a odoslanie žiadosti potrebné. Ak ju nenapíšete, spoločnosť to berie ako váš súhlas na predĺženie zmluvy a do poštovej schránky vám už bude len doručený šek na zaplatenie ďalšieho poistného obdobia. Za predpokladu, že s danou spoločnosťou chcete v spolupráci pokračovať, vám tento fakt môže vyhovovať. V opačnom prípade, to znamená, ak ste si vyhliadli inú spoločnosť, automatické predĺženie zmluvy povinného zmluvného poistenia vám nemusí byť po vôli.

Vozidlo bolo vyradené z evidencie, čo s PZP?

Klasický príklad toho, kedy možno požiadať o výpoveď poistnej zmluvy PZP. Vaše vozidlo (pričom nemusí ísť len o automobil, ale aj o motorku, prívesný vozík atď.) nesplňuje nejaké zákonom stanovené podmienky na prevádzku vozidla. Môže ísť o technickú alebo emisnú chybu, ktorá je však opraviteľná. Pokiaľ nemáte prostriedky na okamžité vyriešenie situácie, vozidlo by ste nemali používať, pretože ak vás náhodne zastaví policajná hliadka, hrozia vám vysoké pokuty, a to aj kvôli tomu, že takéto vozidlá odovzdávajú aj poznávaciu značku vozidla. Po oprave všetkých potrebných častí bude vaše vozidlo opäť zaradené do evidencie a vy si môžete požiadať o nové zákonné poistenie. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o vyradení vozidla z evidencie. Platí to o každom povinnom zmluvnom poistení.

Vaše vozidlo bolo zlikvidované

V predchádzajúcom prípade sa problémy vozidla mohli dať dokopy. Ak vozidlu hrozí likvidácia, znamená to, že už ho nie je možné opraviť. Likvidácia nemusí byť nariadená len vyššími orgánmi, ale môže k nej dôjsť aj nešťastím, napr. dopravnou nehodou. Oprava poškodených častí môže vyjsť niekedy drahšie, než kúpa nového vozidla. Po likvidácii resp. zničení už vozidlo nemá možnosť plniť svoju funkciu, a preto je žiadosť o zrušenie PZP plne akceptovaná. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o likvidácii vozidla.

Vaše vozidlo bolo ukradnuté

Krádež vozidla je snáď najnepríjemnejší dôvod na zrušenie PZP. Možno máte vaše vozidlo len veľmi krátko. Chvíľu ste nedávali pozor a bolo fuč. V takejto situácii netreba váhať a ani dúfať, že sa vaše vozidlo do 10 minút nájde. Okamžite kontaktuje políciu a následne poisťovnu vo veci výpovede poistnej zmluvy. Vysvetlíte im situáciu a potom vám už len ostáva veriť, že vášmu vozidlu nebude nijako ublížené. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o krádeži vozidla.

Aj pri zmene majiteľa je potrebné zrušenie starej zmluvyVaše vozidlo zmení/zmenilo majiteľa

Súčasnosť so sebou prináša mnoho vozidiel, mnoho noviniek, ale staršie fungujúce autá hneď nelikvidujeme. Ak ste sa rozhodli si obstarať nové vozidlo a vaše súčasné predať alebo darovať, opäť bude potrebné zmluvu vypovedať. Na odhlásenie PZP však budete potrebovať mená buď obdarovaného alebo kupujúceho, pretože ku žiadosti bude potrebné pripojiť zmluvu o predaji alebo darovaciu zmluvu. Prečítajte si aj článok o tom, ako ho zrušiť pri predaji auta v Insuro článku?

Našli ste výhodnejšiu PZP poistku

Poisťovne už plne akceptujú výpovede PZP z finančných dôvodov majiteľa vozidla, ktorý si vyhliadol výhodnejšiu ponuku. Ceny tohto produktov pre rovnaké vozidlo sa môžu u rôznych poskytovateľov líšiť až v stovkách eur, čo je skutočne nezanedbateľné číslo. Nikto vás nemôže nútiť platiť veľa, ak na to jednoducho nemáte. Preto, ak nájdete výhodnejšiu ponuku, nemusíte si biť hlavu o múr, že ste si neurobili porovnanie cez PZP kalkulačku, ale jednoducho spíšte žiadosť o zrušenie a odošlite ju.

Toto sú samozrejme len najčastejšie dôvody na vypovedanie poistnej zmluvy. Ak máte iný dôvod, pokojne sa obráťte na vašu poisťovňu, ktorá vám povie, či je daný dôvod skutočným dôvodom na vypovedanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať buď telefonicky, osobne alebo poštou. To všetko sú spôsoby ako poslať výpoveď poistnej zmluvy cez Insuro. Najvýhodnejšou metódou je práve písomná žiadosť, ktorú odošlete poštou, prípadne ju zanesiete osobne do pobočky vašej poisťovne, pretože ak si to budete chcieť odkrútiť telefonicky alebo „len“ osobne, nepochodíte tak rýchlo. Všade je potrebné dodať aj písomnú žiadosť. Čo má teda taká žiadosť o zrušenie obsahovať? V prvom rade vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje; adresu poisťovne, ktorej výpoveď adresujete; predmet vášho listu, napr. Výpoveď poistnej zmluvy č.1234 – to znamená, že nezabudnite uviesť číslo danej zmluvy, aby vašu žiadosť vedela poisťovňa zaradiť; do jadra žiadosti vypíšte dôvod, pre ktorý poistnú zmluvu vypovedáte, ako aj číslo účtu, na ktorý vám majú zaslať zvyšné peniaze z poistného (samozrejme nie v prípade, ak zmluvu ukončujete pre oficiálny zmluvný koniec doby platnosti poistenia); dodajte poďakovanie; miesto a dátum; nakoniec nezabudnite túto žiadosť o výpoveď povinného zmluvného poistenia vlastnoručne podpísať!

Vytlačte si hotové tlačivo na výpoveď PZPVzor výpovede PZP

Pokiaľ vám príde napísanie žiadosti komplikované, vrelo vám odporúčame spísať takúto výpoveď PZP, ktorá obsahuje vzory na rôzne dôvody vypovedania. Stačí, ak si na označený výraz kliknete a potom si už len otvoríte ten vzor, ktorý zodpovedá vášmu dôvodu odhlásenia. Nezabudnite však do neho vypísať všetky vaše údaje, aby pri prehodnocovaní žiadosti nedošlo k nejasnostiam.

Zmluvu vášho vozidla môže vypovedať aj iná osoba, pokiaľ na tento úkon disponuje notársky overeným splnomocnením.

Ak viete, že vaše vozidlo nebudete z rôznych dôvodov (možno aj z niektorých vyššie zmienených) používať, neváhajte a podajte žiadosť o výpoveď PZP. Neprečerpaná suma z poistného vám bude spätne vrátená na váš účet. Pre viac informácií o výpovedi PZP si otvorte túto stránku na Investopedii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.