Vzor výpovede PZP cez Uzavripzp

Chcete mať hotový vzor?Vítame vás v našej rubrike o povinnom zmluvnom poistení. V tomto článku si povieme, čo robiť, ak ste s vaším produktom nespokojný alebo ak ste „nútený“ požiadať o výpoveď PZP. Nútený sme dali do úvodzoviek úmyselne, pretože zrušenie prebieha dobrovoľne, nikto vás donútiť nemôže resp. by nemal. Prinútiť vás môže jedine ak vozidlo, na ktoré sa daná poistka vzťahuje a ktoré už neplní svoju funkciu tak, ako to bolo donedávna. Keďže tento produkt nie je bezplatný a niekedy ani nie lacný, bolo by nezmyselné platiť za niečo, čo nevyužívate. Dôvodov na výpoveď PZP môže byť hneď niekoľko. Vypovedať môžete, pretože:

-vám končí platnosť poistnej zmluvy

Mnoho zákazníkov PZP si myslí, že žiadosť o zrušenie nemusia podávať, ak im poistná doba vozidla končí oficiálne. To je však nesprávne, pretože aj v takomto prípade, že vypísanie a odoslanie žiadosti potrebné. Ak ju nenapíšete, spoločnosť to berie ako váš súhlas na predĺženie zmluvy a do poštovej schránky vám už bude len doručený šek na zaplatenie ďalšieho poistného obdobia. Za predpokladu, že s danou spoločnosťou chcete v spolupráci pokračovať, vám tento fakt môže vyhovovať. V opačnom prípade, to znamená, ak ste si vyhliadli inú spoločnosť, automatické predĺženie zmluvy vám nemusí byť po vôli.

-vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie

Klasický príklad toho, kedy možno požiadať o výpoveď poistnej zmluvy PZP. Vaše vozidlo (pričom nemusí ísť len o automobil, ale aj o motorku, prívesný vozík atď.) nesplňuje nejaké zákonom stanovené podmienky na prevádzku vozidla. Môže ísť o technickú alebo emisnú chybu, ktorá je však opraviteľná. Pokiaľ nemáte prostriedky na okamžité vyriešenie situácie, vozidlo by ste nemali používať, pretože ak vás náhodne zastaví policajná hliadka, hrozia vám vysoké pokuty, a to aj kvôli tomu, že takéto vozidlá odovzdávajú aj poznávaciu značku vozidla. Po oprave všetkých potrebných častí bude vaše vozidlo opäť zaradené do evidencie a vy si môžete požiadať o nové zákonné poistenie. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o vyradení vozidla z evidencie.

-vaše vozidlo bolo zlikvidované

V predchádzajúcom prípade sa problémy vozidla mohli dať dokopy. Ak vozidlu hrozí likvidácia, znamená to, že už ho nie je možné opraviť. Likvidácia nemusí byť nariadená len vyššími orgánmi, ale môže k nej dôjsť aj nešťastím, napr. dopravnou nehodou. Oprava poškodených častí môže vyjsť niekedy drahšie, než kúpa nového vozidla. Po likvidácii resp. zničení už vozidlo nemá možnosť plniť svoju funkciu, a preto je žiadosť o zrušenie PZP plne akceptovaná. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o likvidácii vozidla.

-vaše vozidlo bolo ukradnuté

Krádež vozidla je snáď najnepríjemnejší dôvod na zrušenie PZP. Možno máte vaše vozidlo len veľmi krátko. Chvíľu ste nedávali pozor a bolo fuč. V takejto situácii netreba váhať a ani dúfať, že sa vaše vozidlo do 10 minút nájde. Okamžite kontaktuje políciu a následne poisťovaciu spoločnosť vo veci výpovede poistnej zmluvy. Vysvetlíte im situáciu a potom vám už len ostáva veriť, že vášmu vozidlu nebude nijako ublížené. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o krádeži vozidla.

Aj pri zmene majiteľa je potrebné zrušenie starej zmluvy-vaše vozidlo zmení/zmenilo majiteľa

Súčasnosť so sebou prináša mnoho vozidiel, mnoho noviniek, ale staršie fungujúce autá hneď nelikvidujeme. Ak ste sa rozhodli si obstarať nové vozidlo a vaše súčasné predať alebo darovať, opäť bude potrebné zmluvu vypovedať. Na odhlásenie PZP však budete potrebovať mená buď obdarovaného alebo kupujúceho, pretože ku žiadosti bude potrebné pripojiť zmluvu o predaji alebo darovaciu zmluvu.

-ste našli výhodnejšiu poistku

Poisťovacie spoločnosti už plne akceptujú výpovede PZP z finančných dôvodov majiteľa vozidla, ktorý si vyhliadol výhodnejšiu ponuku. Ceny tohto produktov pre rovnaké vozidlo sa môžu u rôznych poskytovateľov líšiť až v stovkách eur, čo je skutočne nezanedbateľné číslo. Nikto vás nemôže nútiť platiť veľa, ak na to jednoducho nemáte. Preto, ak nájdete výhodnejšiu ponuku (a to môžete zistiť napríklad aj na Uzavripzp.sk), nemusíte si biť hlavu o múr, že ste si neurobili porovnania, ale jednoducho spíšte žiadosť o zrušenie PZP a odošlite ju.

Toto sú samozrejme len najčastejšie dôvody na vypovedanie poistnej zmluvy. Ak máte iný dôvod, pokojne sa obráťte na vašu poisťovaciu spoločnosť, ktorá vám povie, či je daný dôvod skutočným dôvodom na vypovedanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať buď telefonicky, osobne alebo poštou. Najvýhodnejšou metódou je práve písomná žiadosť, ktorú odošlete poštou, prípadne ju zanesiete osobne do pobočky vašej poisťovne, pretože ak si to budete chcieť odkrútiť telefonicky alebo „len“ osobne, nepochodíte tak rýchlo. Všade je potrebné dodať aj písomnú žiadosť. Čo má teda taká žiadosť o zrušenie PZP obsahovať? V prvom rade vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje; adresu poisťovacej spoločnosti, ktorej výpoveď PZP adresujete; predmet vášho listu, napr. Výpoveď poistnej zmluvy č.1234 – to znamená, že nezabudnite uviesť číslo danej zmluvy, aby vašu žiadosť vedela poisťovňa zaradiť; do jadra žiadosti vypíšte dôvod, pre ktorý poistnú zmluvu vypovedáte, ako aj číslo účtu, na ktorý vám majú zaslať zvyšné peniaze z poistného (samozrejme nie v prípade, ak zmluvu ukončujete pre oficiálny zmluvný koniec doby platnosti poistenia); dodajte poďakovanie; miesto a dátum; nakoniec nezabudnite túto žiadosť vlastnoručne podpísať!

Vytlačte si hotové tlačivoVzor výpovede PZP

Pokiaľ vám príde napísanie žiadosti komplikované, vrelo vám odporúčame spísať takúto výpoveď cez Uzavripzp, ktorá obsahuje vzory na rôzne dôvody vypovedania. Stačí, ak si na označený výraz kliknete a potom si už len otvoríte ten vzor, ktorý zodpovedá vášmu dôvodu odhlásenia. Nezabudnite však do neho vypísať všetky vaše údaje, aby pri prehodnocovaní žiadosti nedošlo k nejasnostiam.

Zmluvu vášho vozidla môže vypovedať aj iná osoba, pokiaľ na tento úkon disponuje notársky overeným splnomocnením.

Ak viete, že vaše vozidlo nebudete z rôznych dôvodov (možno aj z niektorých vyššie zmienených) používať, neváhajte a podajte žiadosť o výpoveď PZP, ktorej vzor nájdete aj na stránke Uzavripzp.sk. Neprečerpaná suma z poistného vám bude spätne vrátená na váš účet. Pre viac informácií o výpovedi PZP si otvorte túto stránku na Investopedii.

Zabezpečte si najvýhodnejšie PZP vďaka kalkulačke

Kvalitný výpočet a cena môže byť nižšiaOnline kalkulačka predstavuje pohodlný nástroj, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zistíte najvýhodnejšiu cenu povinného zmluvného poistenia vášho vozidla. Povinnosť uzatvorenia PZP je vďaka tomuto nástroju zbavená byrokracie, keďže vďaka nej sa k výhodnej zákonnej poistke dostanete veľmi jednoducho. Po vyplnení formulára sa Vám zobrazí prehľad ponúk všetkých poisťovní, zoradený od cenovo najvýhodnejšej. Ihneď tak viete zistiť, v ktorej poisťovni získate toto poistenie najlacnejšie. Následne si ho uzatvoríte rýchlo a jednoducho online. Potom stačí už len uhradiť poistné.

V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme, čo všetko ovplyvňuje cenu povinného zmluvného poistenia vozidla, ale taktiež aj na to, aké zľavy či iné výhody ovplyvňujú túto cenu, čo všetko je súčasťou tejto poistky a samozrejme si opíšeme výhody využitia PZP kalkulačky pri hľadaní toho najvýhodnejšieho poistenia.

Cena PZP

Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia väčšina klientov pozerá iba po jeho cene. Nikomu sa nechce príliš investovať do tejto povinnosti, keďže z PZP samotný poistený nedostane ani cent. Z povinne zmluvného poistenia sa v prípade škodovej udalosti hradí škoda, ktorú motorista spôsobí iným. Čiže základným kritériom pri výbere PZP sa najčastejšie stáva práve najlacnejšia cena. No nemali by ste sa riadiť iba týmto faktorom. Poisťovne ponúkajú v súčasnosti k PZP aj pomerne zaujímavé doplnkové služby. K poistke môžete získať aj zľavy na iné poistenia, asistenčné služby, doplnkové služby a pod. Povinnú poistku si teda môžete aj vyskladať podľa seba, aby vám čo najviac vyhovovala. Preto je potrebné, aby ste si pri hľadaní PZP všímali aj bonusy, ktoré vám poisťovňa dokáže ponúknuť. Ušetriť tak môžete napr. na odťahu auta alebo povedzme aj na poistke domu.

Zľavy a bonusy

Poisťovne, často aby prilákali k sebe čo najviac zákazníkov, ponúkajú im rôzne bonusy a zľavy. Tieto ponuky sa líšia od poisťovne ku poisťovni. Vo všeobecnosti môžeme k najčastejším zľavám priradiť vernostnú zľavu. Poskytovatelia poistenia v snahe udržať si svojich zákazníkov, ponúkajú im pri opätovnom uzavretí poistenia zľavu, prípadne nejaké iné výhody, aby zákazník ostal v danej spoločnosti. Zľavu pre vás poisťovateľ môže pripraviť, aj keď sa uňho chcete poistiť prvýkrát, a to preto, aby vás nalákal práve k sebe.

Ďalšie zľavy, ktoré vám ponúkajú poisťovne sú napr. zmluvná zľava, zľava na ďalšie vozidlo v domácnosti, zľava v prípade uzatvorenia zákonného poistenia vozidla prostredníctvom internetu, zvýhodnenie pri ročnej platbe a pod.

Je samozrejmosťou, že výhodnejšiu cenu PZP dostanete, pokiaľ ste jazdili bez nehody. Podľa bezškodového priebehu sa určuje, ako veľmi je vodič rizikový. Od minulého roku sa zaviedla povinnosť prihliadať na bezškodovú minulosť klienta, čiže sa uplatňuje tzv. bonus a malus.

  • Bonus – odmena za bezškodový priebeh v podobe nižšieho poistného
  • Malus – prirážka k poistnému na základe častej škodovosti

Ak sa rozhodnete využiť pri uzatváraní poistky PZP kalkulačku, vedzte, že PZP kalkulačka automaticky vezme do úvahy všetky údaje a teda do výsledkov zapracuje už aj zľavy, ktoré by sa vás mali týkať.

Pripoistenie

K povinnému zmluvnému poisteniu si môžete vybrať aj pripoistenie jedného alebo viacerých rizík. Tie môžu byť v cene PZP, väčšinou však sú za príplatok. Pripoistiť sa môžete napr. proti živelným pohromám, alebo si poistíte čelné sklo, prípadne uzavriete úrazové poistenie. Rozsah krytia týchto pripoistení býva limitovaný, pričom škody sa musia týkať vozidla a jeho premávky. Všetky pripoistenia sú dobrovoľné a je teda len na vás, či ich využijete alebo nie.

 Viete na aké asistenčné služby máte nárok?Asistenčné služby

Aj keď väčšina ľudí pri výbere povinného zmluvného poistenia vozidla prihliada zväčša len na čo najnižšiu cenu, netreba zabúdať, že PZP v sebe zahŕňa aj dodatočné služby. Tieto môžu byť pre vás taktiež veľmi zaujímavé, aj pri ceste do zahraničia. Pri uzatvorení PZP máte v súčasnosti k dispozícii u každého poskytovateľa nejaký balík asistenčných služieb. Tieto sa mierne líšia v závislosti od poskytovateľa, čo sa týka ich rozsahu a taktiež limitu krytia. Vo všeobecnosti základné asistenčné služby poskytujú nasledovné:

  • v prípade poruchy alebo ak ostalo vozidlo po nehode nepojazdné, zabezpečí napr. príchod technika, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, tiež zabezpečí náhradné vozidlo;
  • ubytovanie v prípade nehody, ale aj pri poruche alebo odcudzení vozidla;
  • náklady na spiatočnú cestu po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
  • úschovu nepojazdného vozidla.
  • pomoc pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a pod.

Podľa čoho poisťovňa určuje cenu PZP

Cena povinného zmluvného poistenia vozidla sa odvíja od viacerých faktorov. Všetky tieto sú uvedené vo formulári online PZP kalkulačky. Pri vypĺňaní tohto formulára budete musieť zadať ako údaje o vozidle, tak aj informácie o držiteľovi vozidla. V prvom rade vyplníte mesto, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena býva ovplyvnená aj týmto faktorom, keďže poisťovňa narába s predpokladom, že na frekventovaných cestách väčších miest môže ľahšie prísť k nehode, ako keď jazdíte po miestnych menej nehodových komunikáciách. Cenu PZP samozrejme ovplyvňuje aj účel využitia vozidla, teda či využívate auto len na súkromné účely alebo na komerčné účely. Ďalej do formulára kalkulačky zadáte detailnejšie údaje o vozidle, ako približný počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model auta, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Ďalšie položky tvoria objem motora vášho vozidla v centimetroch kubických a výkon motora v kW.

V ďalšom kroku musíte vyplniť údaje o držiteľovi vozidla. Aj tieto majú samozrejme vplyv na výslednú cenu poistky. Sú nimi informácie o tom, či ste už spôsobili nejakú dopravnú nehodu. Ak áno, tak ako dlho odvtedy jazdí bez nehody. Keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, formulár sa vás bude pýtať aj na to, či máte dieťa do 15 rokov. Ďalšie údaje sa týkajú vašich ostatných poistení a odkedy chcete, aby dané PZP poistenie platilo alebo či vlastníte účet v OTP banke.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že nižšiu cenu PZP dostanete, ak ste skúsený vodič, vlastníte menší automobil s nižším výkonom a objemom a taktiež, ak pochádzate z menšieho mesta. Takýto vodiči bývajú poisťovňami považovaní za menej rizikových ako mladých vodičov s menšími skúsenosťami z veľkých miest.

Výhody online kalkulačky pri hľadaní najlepšieho povinného zmluvného poistenia

Nástroj PZP kalkulačka má viacero výhod. Nespornou výhodou je určite úspora času. Ak by ste si museli osobne zisťovať všetky ponuky jednotlivých poskytovateľov na ich pobočkách, zabralo by vám to určite veľa času. V prípade, ak ste zamestnaný, určite vás zamestnávateľ neuvoľní z práce len kvôli tomu, aby ste si zisťovali ceny PZP. Pobočky poisťovní bývajú totiž otvorené maximálne do 18-tej hodiny, takže po pracovnej dobe by ste stihli navštíviť dve, maximálne tri pobočky za deň. Pokiaľ pochádzate z menšieho mesta, tak ak by ste chceli zistiť naozaj všetky ponuky, museli by ste do niektorých pobočiek cestovať. Takže vo výsledku by ste takto stratili obrovské množstvo času, ktorý by ste mohli využiť aj inak.

PZP kalkulačkou zistíte individuálnu cenuAk chcete ušetriť tento čas, vypočítajte cenu PZP kalkulačkou. Vďaka nej si môžete  zistiť ponuky jednotlivých poisťovacích agentúr z pohodlia vášho domova, v akúkoľvek  hodinu a v akýkoľvek deň, stačí, ak máte prístup na internet. Učiniť tak môžete na stránke uzavripzp.sk. Táto stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami a teda naraz vám vygeneruje výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny všetkých spoločností. Všetky údaje tak máte hneď pred sebou.

Ďalšou výhodou PZP kalkulačky je samozrejme úspora peňazí. Keďže pomocou PZP kalkulačky sa vám naraz zobrazia ponuky viacerých poskytovateľov zákonnej poistky, môžete si z týchto vybrať hneď tú najlacnejšiu, resp. najvýhodnejšiu. Poistenie konkrétneho typu vozidla v rôznych spoločnostiach sa môžu v niektorých prípadoch líšiť až v stovkách eur. Takáto úspora vašich financií už určite stojí za úvahu.

Okrem toho, výpočet ceny pomocou PZP kalkulačky je úplne nezáväzný. Nemusíte ju využívať len v prípade, ak už potrebujete uzavrieť poistenie, ale aj v prípade, ak si chcete ponuky porovnať len zo zvedavosti. Na základe vyplnenia formulára a následného výpočtu poistného vám nevzniká žiadna povinnosť o povinné zmluvné poistenie aj požiadať. Výber vášho povinného zmluvného poistenia je len a len na vás. Ak sa vám žiadna z ponúkaných možností nebude zdať zaujímavá, nemusíte ju vôbec uzavrieť.