Výpoveď PZP

Chcete mať hotový vzor?Vítame vás v našej rubrike o povinnom zmluvnom poistení. V tomto článku si povieme, čo robiť, ak ste s vaším produktom nespokojný alebo ak ste „nútený“ požiadať o výpoveď PZP. Nútený sme dali do úvodzoviek úmyselne, pretože zrušenie prebieha dobrovoľne, nikto vás donútiť nemôže resp. by nemal. Prinútiť vás môže jedine ak vozidlo, na ktoré sa daná poistka vzťahuje a ktoré už neplní svoju funkciu tak, ako to bolo donedávna. Keďže tento produkt nie je bezplatný a niekedy ani nie lacný, bolo by nezmyselné platiť za niečo, čo nevyužívate. Dôvodov na výpoveď môže byť hneď niekoľko. Vypovedať môžete, pretože:

 • vám končí platnosť poistnej zmluvy

Mnoho zákazníkov PZP si myslí, že žiadosť o zrušenie nemusia podávať, ak im poistná doba vozidla končí oficiálne. To je však nesprávne, pretože aj v takomto prípade, že vypísanie a odoslanie žiadosti potrebné. Ak ju nenapíšete, spoločnosť to berie ako váš súhlas na predĺženie zmluvy a do poštovej schránky vám už bude len doručený šek na zaplatenie ďalšieho poistného obdobia. Za predpokladu, že s danou spoločnosťou chcete v spolupráci pokračovať, vám tento fakt môže vyhovovať. V opačnom prípade, to znamená, ak ste si vyhliadli inú spoločnosť, automatické predĺženie zmluvy vám nemusí byť po vôli.

 • vaše vozidlo bolo vyradené z evidencie

Klasický príklad toho, kedy možno požiadať o výpoveď poistnej zmluvy PZP. Vaše vozidlo (pričom nemusí ísť len o automobil, ale aj o motorku, prívesný vozík atď.) nesplňuje nejaké zákonom stanovené podmienky na prevádzku vozidla. Môže ísť o technickú alebo emisnú chybu, ktorá je však opraviteľná. Pokiaľ nemáte prostriedky na okamžité vyriešenie situácie, vozidlo by ste nemali používať, pretože ak vás náhodne zastaví policajná hliadka, hrozia vám vysoké pokuty, a to aj kvôli tomu, že takéto vozidlá odovzdávajú aj poznávaciu značku vozidla. Po oprave všetkých potrebných častí bude vaše vozidlo opäť zaradené do evidencie a vy si môžete požiadať o nové zákonné poistenie. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 • vaše vozidlo bolo zlikvidované

V predchádzajúcom prípade sa problémy vozidla mohli dať dokopy. Ak vozidlu hrozí likvidácia, znamená to, že už ho nie je možné opraviť. Likvidácia nemusí byť nariadená len vyššími orgánmi, ale môže k nej dôjsť aj nešťastím, napr. dopravnou nehodou. Oprava poškodených častí môže vyjsť niekedy drahšie, než kúpa nového vozidla. Po likvidácii resp. zničení už vozidlo nemá možnosť plniť svoju funkciu, a preto je žiadosť o zrušenie PZP plne akceptovaná. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o likvidácii vozidla.

 • vaše vozidlo bolo ukradnuté

Krádež vozidla je snáď najnepríjemnejší dôvod na zrušenie PZP. Možno máte vaše vozidlo len veľmi krátko. Chvíľu ste nedávali pozor a bolo fuč. V takejto situácii netreba váhať a ani dúfať, že sa vaše vozidlo do 10 minút nájde. Okamžite kontaktuje políciu a následne poisťovnu vo veci výpovede poistnej zmluvy. Vysvetlíte im situáciu a potom vám už len ostáva veriť, že vášmu vozidlu nebude nijako ublížené. Ku žiadosti z tohto dôvodu, je potrebné pripojiť doklad o krádeži vozidla.

 • Aj pri zmene majiteľa je potrebné zrušenie starej zmluvyvaše vozidlo zmení/zmenilo majiteľa

Súčasnosť so sebou prináša mnoho vozidiel, mnoho noviniek, ale staršie fungujúce autá hneď nelikvidujeme. Ak ste sa rozhodli si obstarať nové vozidlo a vaše súčasné predať alebo darovať, opäť bude potrebné zmluvu vypovedať. Na odhlásenie PZP však budete potrebovať mená buď obdarovaného alebo kupujúceho, pretože ku žiadosti bude potrebné pripojiť zmluvu o predaji alebo darovaciu zmluvu.

 • ste našli výhodnejšiu poistku

Poisťovne už plne akceptujú výpovede PZP z finančných dôvodov majiteľa vozidla, ktorý si vyhliadol výhodnejšiu ponuku. Ceny tohto produktov pre rovnaké vozidlo sa môžu u rôznych poskytovateľov líšiť až v stovkách eur, čo je skutočne nezanedbateľné číslo. Nikto vás nemôže nútiť platiť veľa, ak na to jednoducho nemáte. Preto, ak nájdete výhodnejšiu ponuku, nemusíte si biť hlavu o múr, že ste si neurobili porovnanie cez PZP kalkulačku, ale jednoducho spíšte žiadosť o zrušenie a odošlite ju.

Toto sú samozrejme len najčastejšie dôvody na vypovedanie poistnej zmluvy. Ak máte iný dôvod, pokojne sa obráťte na vašu poisťovňu, ktorá vám povie, či je daný dôvod skutočným dôvodom na vypovedanie.

Ako podať žiadosť?

Žiadosť o zrušenie PZP môžete podať buď telefonicky, osobne alebo poštou. Najvýhodnejšou metódou je práve písomná žiadosť, ktorú odošlete poštou, prípadne ju zanesiete osobne do pobočky vašej poisťovne, pretože ak si to budete chcieť odkrútiť telefonicky alebo „len“ osobne, nepochodíte tak rýchlo. Všade je potrebné dodať aj písomnú žiadosť. Čo má teda taká žiadosť o zrušenie obsahovať? V prvom rade vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje; adresu poisťovne, ktorej výpoveď adresujete; predmet vášho listu, napr. Výpoveď poistnej zmluvy č.1234 – to znamená, že nezabudnite uviesť číslo danej zmluvy, aby vašu žiadosť vedela poisťovňa zaradiť; do jadra žiadosti vypíšte dôvod, pre ktorý poistnú zmluvu vypovedáte, ako aj číslo účtu, na ktorý vám majú zaslať zvyšné peniaze z poistného (samozrejme nie v prípade, ak zmluvu ukončujete pre oficiálny zmluvný koniec doby platnosti poistenia); dodajte poďakovanie; miesto a dátum; nakoniec nezabudnite túto žiadosť vlastnoručne podpísať!

Vytlačte si hotové tlačivo na výpoveď PZPVzor výpovede PZP

Pokiaľ vám príde napísanie žiadosti komplikované, vrelo vám odporúčame spísať takúto výpoveď cez Uzavripzp, ktorá obsahuje vzory na rôzne dôvody vypovedania. Stačí, ak si na označený výraz kliknete a potom si už len otvoríte ten vzor, ktorý zodpovedá vášmu dôvodu odhlásenia. Nezabudnite však do neho vypísať všetky vaše údaje, aby pri prehodnocovaní žiadosti nedošlo k nejasnostiam.

Zmluvu vášho vozidla môže vypovedať aj iná osoba, pokiaľ na tento úkon disponuje notársky overeným splnomocnením.

Ak viete, že vaše vozidlo nebudete z rôznych dôvodov (možno aj z niektorých vyššie zmienených) používať, neváhajte a podajte žiadosť o výpoveď PZP. Neprečerpaná suma z poistného vám bude spätne vrátená na váš účet. Pre viac informácií o výpovedi PZP si otvorte túto stránku na Investopedii.

Zabezpečte si najvýhodnejšie PZP vďaka kalkulačke

Kvalitný výpočet a cena môže byť nižšiaOnline kalkulačka predstavuje pohodlný nástroj, vďaka ktorému rýchlo a jednoducho zistíte najvýhodnejšiu cenu povinného zmluvného poistenia vášho vozidla. Povinnosť uzatvorenia tohto poistenia je vďaka tomuto nástroju zbavená byrokracie, keďže vďaka nej sa k výhodnej zákonnej poistke dostanete veľmi jednoducho. Po vyplnení formulára sa Vám zobrazí prehľad ponúk všetkých poisťovní, zoradený od cenovo najvýhodnejšej. Ihneď tak viete zistiť, v ktorej poisťovni získate toto poistenie najlacnejšie. Následne si ho uzatvoríte rýchlo a jednoducho online. Potom stačí už len uhradiť poistné.

V nasledujúcom článku sa bližšie pozrieme, čo všetko ovplyvňuje cenu poistenia vozidla, ale taktiež aj na to, aké zľavy či iné výhody ovplyvňujú túto cenu, čo všetko je súčasťou tejto poistky a samozrejme si opíšeme výhody využitia PZP kalkulačky pri hľadaní toho najvýhodnejšieho poistenia.

Cena PZP

Pri uzatváraní zmluvy väčšina klientov pozerá iba po jeho cene. Nikomu sa nechce príliš investovať do tejto povinnosti, keďže z PZP samotný poistený nedostane ani cent. Z poistky sa v prípade škodovej udalosti hradí škoda, ktorú motorista spôsobí iným. Čiže základným kritériom pri výbere sa najčastejšie stáva práve najlacnejšia cena. No nemali by ste sa riadiť iba týmto faktorom. Poisťovne ponúkajú v súčasnosti aj pomerne zaujímavé doplnkové služby. K poistke môžete získať aj zľavy na iné poistenia, asistenčné služby, doplnkové služby a pod. Môžete si teda môžete aj vyskladať podľa seba, aby vám čo najviac vyhovovala. Preto je potrebné, aby ste si pri hľadaní ponúk všímali aj bonusy, ktoré vám poisťovňa dokáže ponúknuť. Ušetriť tak môžete napr. na odťahu auta alebo povedzme aj na poistke domu.

Zľavy a bonusy

Poisťovne, často aby prilákali k sebe čo najviac zákazníkov, ponúkajú im rôzne bonusy a zľavy. Tieto ponuky sa líšia od poisťovne ku poisťovni. Vo všeobecnosti môžeme k najčastejším zľavám priradiť vernostnú zľavu. Poskytovatelia poistenia v snahe udržať si svojich zákazníkov, ponúkajú im pri opätovnom uzavretí poistenia zľavu, prípadne nejaké iné výhody, aby zákazník ostal v danej spoločnosti. Zľavu pre vás poisťovateľ môže pripraviť, aj keď sa uňho chcete poistiť prvýkrát, a to preto, aby vás nalákal práve k sebe.

Ďalšie zľavy, ktoré vám ponúkajú poisťovne sú napr. zmluvná zľava, zľava na ďalšie vozidlo v domácnosti, zľava v prípade uzatvorenia zákonného poistenia vozidla prostredníctvom internetu, zvýhodnenie pri ročnej platbe a pod.

Je samozrejmosťou, že výhodnejšiu cenu dostanete, pokiaľ ste jazdili bez nehody. Podľa bezškodového priebehu sa určuje, ako veľmi je vodič rizikový. Od minulého roku sa zaviedla povinnosť prihliadať na bezškodovú minulosť klienta, čiže sa uplatňuje tzv. bonus a malus.

 • Bonus – odmena za bezškodový priebeh v podobe nižšieho poistného
 • Malus – prirážka k poistnému na základe častej škodovosti

Ak sa rozhodnete využiť pri uzatváraní poistky PZP kalkulačku, vedzte, že automaticky vezme do úvahy všetky údaje a teda do výsledkov zapracuje už aj zľavy, ktoré by sa vás mali týkať.

Pripoistenie

K PZP si môžete vybrať aj pripoistenie jedného alebo viacerých rizík. Tie môžu byť v cene, väčšinou však sú za príplatok. Pripoistiť sa môžete napr. proti živelným pohromám, alebo si poistíte čelné sklo, prípadne uzavriete úrazové poistenie. Rozsah krytia týchto pripoistení býva limitovaný, pričom škody sa musia týkať vozidla a jeho premávky. Všetky pripoistenia sú dobrovoľné a je teda len na vás, či ich využijete alebo nie.

 Viete na aké asistenčné služby máte nárok?Asistenčné služby

Aj keď väčšina ľudí prihliada zväčša len na čo najnižšiu cenu, netreba zabúdať, že PZP v sebe zahŕňa aj dodatočné služby. Tieto môžu byť pre vás taktiež veľmi zaujímavé, aj pri ceste do zahraničia. Pri uzatvorení poistenia máte v súčasnosti k dispozícii u každého poskytovateľa nejaký balík asistenčných služieb. Tieto sa mierne líšia v závislosti od poskytovateľa, čo sa týka ich rozsahu a taktiež limitu krytia. Vo všeobecnosti základné asistenčné služby poskytujú nasledovné:

 • v prípade poruchy alebo ak ostalo vozidlo po nehode nepojazdné, zabezpečí napr. príchod technika, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie, tiež zabezpečí náhradné vozidlo;
 • ubytovanie v prípade nehody, ale aj pri poruche alebo odcudzení vozidla;
 • náklady na spiatočnú cestu po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla;
 • úschovu nepojazdného vozidla.
 • pomoc pri strate kľúčov, nedostatku paliva, defekte pneumatík, vybitej batérii, starostlivosti po nehode a pod.

Podľa čoho poisťovňa určuje cenu PZP

Cena sa odvíja od viacerých faktorov. Všetky tieto sú uvedené vo formulári online PZP kalkulačky. Pri vypĺňaní tohto formulára budete musieť zadať ako údaje o vozidle, tak aj informácie o držiteľovi vozidla. V prvom rade vyplníte mesto, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena býva ovplyvnená aj týmto faktorom, keďže poisťovňa narába s predpokladom, že na frekventovaných cestách väčších miest môže ľahšie prísť k nehode, ako keď jazdíte po miestnych menej nehodových komunikáciách. Cenu samozrejme ovplyvňuje aj účel využitia vozidla, teda či využívate auto len na súkromné účely alebo na komerčné účely. Ďalej do formulára kalkulačky zadáte detailnejšie údaje o vozidle, ako približný počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model auta, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Ďalšie položky tvoria objem motora vášho vozidla v centimetroch kubických a výkon motora v kW.

V ďalšom kroku musíte vyplniť údaje o držiteľovi vozidla. Aj tieto majú samozrejme vplyv na výslednú cenu poistky. Sú nimi informácie o tom, či ste už spôsobili nejakú dopravnú nehodu. Ak áno, tak ako dlho odvtedy jazdí bez nehody. Keďže vo všeobecnosti sa počíta s tým, že vodiči s neplnoletými deťmi majú tendenciu jazdiť bezpečnejšie, formulár sa vás bude pýtať aj na to, či máte dieťa do 15 rokov. Ďalšie údaje sa týkajú vašich ostatných poistení a odkedy chcete, aby dané poistenie platilo alebo či vlastníte účet v OTP banke.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že nižšiu cenu dostanete, ak ste skúsený vodič, vlastníte menší automobil s nižším výkonom a objemom a taktiež, ak pochádzate z menšieho mesta. Takýto vodiči bývajú poisťovňami považovaní za menej rizikových ako mladých vodičov s menšími skúsenosťami z veľkých miest.

Výhody online kalkulačky pri hľadaní najlepšieho PZP

Nástroj PZP kalkulačka má viacero výhod. Nespornou výhodou je určite úspora času. Ak by ste si museli osobne zisťovať všetky ponuky jednotlivých poskytovateľov na ich pobočkách, zabralo by vám to určite veľa času. V prípade, ak ste zamestnaný, určite vás zamestnávateľ neuvoľní z práce len kvôli tomu, aby ste si zisťovali ceny. Pobočky poisťovní bývajú totiž otvorené maximálne do 18-tej hodiny, takže po pracovnej dobe by ste stihli navštíviť dve, maximálne tri pobočky za deň. Pokiaľ pochádzate z menšieho mesta, tak ak by ste chceli zistiť naozaj všetky ponuky, museli by ste do niektorých pobočiek cestovať. Takže vo výsledku by ste takto stratili obrovské množstvo času, ktorý by ste mohli využiť aj inak.

PZP kalkulačkou zistíte individuálnu cenuAk chcete ušetriť tento čas, vypočítajte cenu online kalkulačkou. Vďaka nej si môžete  zistiť ponuky jednotlivých poisťovacích agentúr z pohodlia vášho domova, v akúkoľvek  hodinu a v akýkoľvek deň, stačí, ak máte prístup na internet. Učiniť tak môžete aj online cez rôzne portály. Tieto stránky spolupracujú s viacerými poisťovňami a teda naraz vám vygenerujú výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny všetkých spoločností. Všetky údaje tak máte hneď pred sebou.

Ďalšou výhodou je samozrejme úspora peňazí. Keďže jej pomocou sa vám naraz zobrazia ponuky viacerých poskytovateľov zákonnej poistky, môžete si z týchto vybrať hneď tú najlacnejšiu, resp. najvýhodnejšiu. Poistenie konkrétneho typu vozidla v rôznych spoločnostiach sa môžu v niektorých prípadoch líšiť až v stovkách eur. Takáto úspora vašich financií už určite stojí za úvahu.

Nezabúdajte, že ak máte v súčastnosti uzatvorené poistenie, tak musíte najprv podať výpoveď PZP.

Okrem toho, výpočet ceny je úplne nezáväzný. Nemusíte ju využívať len v prípade, ak už potrebujete uzavrieť poistenie, ale aj v prípade, ak si chcete ponuky porovnať len zo zvedavosti. Na základe vyplnenia formulára a následného výpočtu poistného vám nevzniká žiadna povinnosť o povinné zmluvné poistenie aj požiadať. Výber je len a len na vás. Ak sa vám žiadna z ponúkaných možností nebude zdať zaujímavá, nemusíte ju vôbec uzavrieť.