Kategórie
Pôžičky

Máte strach z nebankovej pôžičky? Už sa nemusíte obávať.

Počuli ste o nebankových pôžičkách, no máte strach? Prečítajte si o nich všetko potrebnéNebanková pôžička býva až veľmi často spojená s negatívnym podtónom. Väčšina ľudí, ktorá sa dostala do finančných problémov sa s obavami obracia na nebankových poskytovateľov pôžičiek, ktorí majú povesť takmer úžerníckych firiem. Klienti týchto spoločností sa delia na dve hlavné skupiny. Prvou skupinou sú spokojní zákazníci, ktorí požiadali o pôžičku, splatili ju včas a vyriešili si starosti s peniazmi. Druhou skupinou sú ľudia s negatívnymi skúsenosťami. Tí požiadali o pôžičku, no kvôli nevýhodným podmienkami alebo zle odhadnutým možnostiam splácania sa dostali do väčších dlhov a majú kvôli nebankovým spoločnostiam problém s exekútorom. Nebudeme vám tvrdiť, že tieto spoločnosti sú v tom celkom nevinne, ale na druhej strane vám chceme ukázať tie pozitívnejšie stránky nebankových pôžičiek. Je to hlavne z toho dôvodu, aby ste vedeli s čím môžete rátať, pokiaľ si budete musieť nevyhnutne požičať peniaze a banka vám odmietne poskytnúť úver. Pravdepodobnosť toho je vyššia ako si myslíte, pretože bankové kritériá na žiadateľa sú veľmi prísne a ich peniaze nedostane každý. V nasledujúcich riadkoch vám najprv predstavíme legislatívne opatrenia na ochranu spotrebiteľa a potom sa spoločne pozrieme na rôzne druhy pôžičiek, aby ste získali aspoň základný prehľad v ponuke týchto finančných produktov.

NBS je čoraz prísnejšia pri posudzovaní nebankových spoločnostíNebankové pôžičky dostali prísnejšie pravidlá

Nová legislatíva pre nebankové pôžičky vstúpila do platnosti len pred niekoľkými mesiacmi, presnejšie 1. septembra 2015. Hlavným obsahom tohto zákona je sprísnenie pravidiel pre fungovanie nebankových spoločností a zároveň zvýšenie kontroly Národnej banky Slovenska nad poskytovaním nebankových služieb. Týka sa to hlavne tých subjektov, ktoré poskytovali úvery za nejasných alebo pre klienta nevýhodných podmienok. Z médií je známa hlavne povinnosť mať pridelenú licenciu od NBS. My si však okrem tejto zmeny spomenieme aj niektoré ďalšie, ktoré by mohli mať vplyv na vašu budúcu pôžičku od nebankovky.

 1. Licencia od NBS na poskytovanie nebankových spotrebiteľských úverov

Nebanková spoločnosť mohla požiadať o pridelenie licencie, ale na jej získanie musela splniť nasledujúce kritériá:

 • minimálne 500 000 € imanie jednotlivca alebo spoločnosti: poskytovateľ nebankových služieb musí mať dostatočnú rezervu na to, aby sa v prípade nesplácania dlžníkov sám nedostal do dlhov
 • legitímny pôvod majetku: poskytovateľ musí preukázať pôvod firemného kapitálu. Tento nesmie byť nadobudnutý nezákonným spôsobom.
 • bezúhonnosť a spôsobilosť: poskytovateľ nesmie mať záznam v registri trestov (ani problém s poskytovaním neférových úverov) a musí byť odborne spôsobilý viesť nebankovú spoločnosť (minimálne 5 ročná prax v úverovej oblasti, pre vysokoškolsky vzdelaných žiadateľov stačí 3 ročná prax).

Národná banka Slovenska doteraz udelila licenciu 20 spoločnostiam.

 1. Preverovanie bonity klientov

V súčasnosti sú medzi žiadateľmi veľmi obľúbené nebankové pôžičky bez potvrdenia o príjme, či bez registra. Nad ich ďalším fungovaním však visí veľký otáznik, pretože ďalšou z nových povinností je povinné preverovanie bonity klientov. To znamená, že nebankovka bude musieť vopred poznať stav príjmu žiadateľa. Podľa tejto legislatívy musí dlžníkovi po uhradení splátok ostať suma minimálne vo výške životného minima. Často totiž dochádzalo k situáciám, keď žiadateľ pôžičku nemusel preukázať výšku príjmu a potom mal problém so splácaním úveru. Z toho vyplýva, že daná spoločnosť nebude môcť poskytnúť úver žiadateľovi, ktorý nemá žiadny preukázateľný príjem. V prípade porušenia tohto nariadenia hrozí firme dokonca odobratie licencie. Okrem preverovania bonity klientov bude povinné aj preverovanie žiadateľov v registri dlžníkov. Slúži to hlavne na overenie platobnej disciplíny žiadateľ a taktiež na zistenie ďalších záväzkov, ktoré musí dlžník splácať.

 1. (Ne)platnosť úverových zmlúv

Najdôležitejším dokumentom, nielen pri nebankových pôžičkách, je úverová zmluva, ktorú podpisuje dlžník s veriteľom. Hlavne nepoctivé nebankovky dávali žiadateľom podpisovať neúplné zmluvy alebo v nich boli uvedené celkom iné podmienky, o akých bol klient predtým informovaný. Následkom toho mohol dlžník splácať vyššiu sumu pôžičky, platiť nezmyselné poplatky za vedenie pôžičky alebo úroky z omeškania sa rovnali takmer úžere. Aby sa predchádzalo takýmto situáciám, bude môcť dlžník kedykoľvek napadnúť podpísanú zmluvu, ak podmienky uvedené v zmluve nekorešpondujú s tými reálnymi alebo ak ho tieto podmienky výrazne znevýhodňujú. V prípade, ak súd zistí nedostatočné uvedenie informácií alebo ich dodatočnú manipuláciu, môže vyhlásiť zmluvu za neplatnú.

 1. Na účet, už nie v hotovosti

Doteraz ste mohli dostať peniaze na ruku hneď po podpise zmluvy, podľa nových pravidiel to už však nebude možné. Schválené nebankové úvery budú posielané priamo na účet žiadateľa. S bezhotovostným prevodom je spojené isté zdržanie, ale väčšina nebankových spoločností má účty vo viacerých bankách a tým sa posielanie pôžičky do istej miery urýchľuje. Problém môžu mať ľudia, ktorí nedisponujú účtom v banke.

 1. Presne stanovený úrokový strop

Úrokový strop určuje maximálnu celkovú odplatu za pôžičku, čiže aký veľký bude celkový súhrn nákladov určených na splatenie pôžičky. V minulosti nebola jeho výška presne určená a riadila sa hlavne podľa úrokovej sadzby za poskytnutú nebankovú pôžičku. Nepoctivé nebankovky to jednoducho obchádzali tým, že síce ponúkali nižší úrok, ale ďalšie peniaze si účtovali za rôzne poplatky. Po novom sa bude hodnota úrokového stropu rovnať maximálne dvojnásobku priemernej RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) za uplynulý rok. Tieto hodnoty sa stále menia a ich aktuálnu výšku môžete nájsť na stránke ministerstva financií. Zmena úrokového stropu sa dotkne hlavne nebankových pôžičiek ihneď, pri ktorých je suma do 100 € a doba splatnosti do 3 mesiacov. Doteraz v nich RPMN nezohrávala dôležitú úlohu, podľa novely zákona maximálna výška RPMN pri tomto type bude maximálne 30 %.

 1. Dôkladnejšia ochrana spotrebiteľa

Okrem spomenutých noviniek táto zmena prináša ďalšie prvky na lepšiu ochranu spotrebiteľa pred veriteľmi. Ak mal doteraz spotrebiteľ legitímne problémy s nebankovou spoločnosťou, mohol podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Odteraz jej úlohu preberá Odbor ochrany finančných spotrebiteľov NBS a v prípade potreby sa dlžník môže obrátiť na túto inštitúciu. Podnety môže podať osobne, poštou alebo aj elektronicky na tejto adrese. Ďalšou novinkou sú aj pravidlá komunikácie medzi veriteľom a dlžníkom v prípade omeškania platieb. Nebanková spoločnosť, resp. firma poverená vymáhaním nesmie:

 • telefonovať dlžníkovi počas pracovných dní po 18:00 hodine
 • telefonovať dlžníkovi cez víkend a sviatkov pracovného pokoja
 • navštevovať dlžníka na pracovisku ani v mieste bydliska

Z predchádzajúcich riadkov je jasné, že ochrana spotrebiteľa pri nebankových pôžičkách po uvedení tejto novely do praxe je opäť na vyššej úrovni. Budeme radi, ak vám náš článok pomohol zmenšiť obavy z nebankových spoločností. V prípade, že sa nachádzate v situácii, keď si potrebujete požičať, prinášame krátky prehľad portfólia nebankových pôžičiek.

Získajte stručný prehľad o jednotlivých nebankových pôžičkáchStručný prehľad

Ponuku nebankových spoločností môžeme rozdeliť na tieto všeobecné kategórie:

 • klasická pôžička

Suma pôžičky sa pohybuje od 3 000 € až do 100 000 € (pri ručení nehnuteľnosťou). Dĺžka splácania je v trvaní od 6 mesiacov až po 30 rokov. Výška úroku od 10 %. Tento typ sa parametrami najviac podobá tradičným bankovým úverom.

 • bez registra

Je otázkou, ako bude fungovať tento typ pri nových pravidlách. Predstavujeme vám ju z dôvodu, že mnohé overené firmy ju majú v ponuke. Pôžičku bez registra vám nebankovka poskytne, aj keď figurujete v úverovom registri dlžníkov. Výška požičanej sumy je len do 350 € a doba splatnosti len 31 dní.

Platí to, čo pri pôžičke bez registra ohľadom nových pravidiel poskytovania nebankových pôžičiek. Suma sa pohybuje do 350 €, ktoré musíte splatiť do jedného mesiaca. Pri týchto úveroch je potrebné rátať s vyššou úrokovou sadzbou ako pri klasickom type.

 • ihneď

Najrýchlejší typ, peniaze môžete mať na účte už do 10 minút od požiadania. Je bez registra a bez potvrdenia o príjme. Opäť je to len menšia finančná výpomoc, so sumou do 350 € a dobou splatnosti 31 dní.

O nebankovú pôžičku môžete požiadať jedným z nasledovných spôsobov:

 • cez telefón
 • online
 • sms
 • osobne na pobočke alebo na stretnutí s obchodným zástupcom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.